Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 5

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 5 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép trừ 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 59/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

2 - 1 = 3 - 2 = 4 - 3 = 5 - 4 =

3 - 1 = 4 - 2 = 5 - 3 =

4 - 1 = 5 - 2 =

5 - 1 =

Hướng dẫn giải

2 - 1 = 1 3 - 2 = 2 4 - 3 = 1 5 - 4 = 1

3 - 1 = 2 4 - 2 = 2 5 - 3 = 2

4 - 1 = 3 5 - 2 = 3

5 - 1 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

5 - 1 = 1 + 4 = 2 + 3 =

5 - 2 = 4 + 1 = 3 + 2 =

5 - 3 = 5 - 1 = 5 - 2 =

5 - 4 = 5 - 4 = 5 - 3 =

Hướng dẫn giải

5 - 1 = 4 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5

5 - 2 = 3 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5

5 - 3 = 2 5 - 1 = 4 5 - 2 = 3

5 - 4 = 1 5 - 4 = 1 5 - 3 = 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Đánh giá bài viết
3 2.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm