Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập liên quan đến phép trừ dạng 17 - 3, đặt tính rồi tính, điền số thích hợp vào ô trống. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Chương 3. Phép trừ dạng 17 – 3. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hàng 1

1. Kết quả bằng 11.

2. Kết quả bằng 12.

3. Kết quả bằng 13.

4. Kết quả bằng 13.

5. Kết quả bằng 15.

Hàng 2

1. Kết quả bằng 11.

2. Kết quả bằng 17.

3. Kết quả bằng 11.

4. Kết quả bằng 12.

5. Kết quả bằng 12.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

12 – 1 = 13 – 1 = 14 – 1 =

17 – 5 = 18 – 2 = 19 – 8 =

14 – 0 = 16 – 0 = 18 – 0 =

Hướng dẫn giải

12 – 1 = 11 13 – 1 = 12 14 – 1 = 13

17 – 5 = 12 18 – 2 = 16 19 – 8 = 11

14 – 0 = 14 16 – 0 = 16 18 – 0 = 18

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: điền lần lượt vào ô trống: 15, 14, 13, 12, 11

Hình 2: điền lần lượt vào ô trống: 13, 16, 18, 12, 15

Chương 3. Luyện tập phép trừ dạng 17 – 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

14 – 3 = 17 – 5 = 19 – 2 =

16 – 5 = 17 – 2 = 19 – 7 =

Hướng dẫn giải

14 – 3 = 11 17 – 5 = 12 19 – 2 = 17

16 – 5 = 11 17 – 2 = 15 19 – 7 = 12

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

14 – 1 = 15 – 4 = 17 – 2 = 15 – 3 =

15 – 1 = 19 – 8 = 16 – 2 = 15 – 2 =

Hướng dẫn giải

14 – 1 = 13 15 – 4 = 11 17 – 2 = 15 15 – 3 = 12

15 – 1 = 14 19 – 8 = 11 16 – 2 = 14 15 – 2 = 13

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

12 + 3 – 1 = 17 – 5 + 2 = 15 – 3 – 1 =

15 + 2 – 1 = 16 – 2 + 1 = 19 – 2 – 5 =

Hướng dẫn giải

12 + 3 – 1 = 14 17 – 5 + 2 = 14 15 – 3 – 1 = 11

15 + 2 – 1 = 16 16 – 2 + 1 = 15 19 – 2 – 5 = 12

Bài 4 : (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nối theo mẫu

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

15 - 1 = 14

17 - 2 = 15

19 - 3 = 16

17 - 5 = 12

18 - 1 = 17

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Đánh giá bài viết
5 3.112
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm