Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1: Luyện tập chung với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập, củng cố các dạng bài tập các số từ 0 đến 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 40, 41: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41/SGK Toán 1)

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 40, 41 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối (theo mẫu):

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hình 1: Nối với số 3.

Hình 2: Nối với số 5.

Hình 3: Nối với số 9.

Hình 4: Nối với số 10.

Hình 6: Nối với số 4.

Hình 7: Nối với số 6.

Hình 8: Nối với số 7.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số từ 0 đến 10

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay các số từ 0 đến 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số ?

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Các số từ bé đến lớn là: 1, 3, 6, 7, 10.

b) Các số từ lớn đến bé là: 10, 7, 6, 3, 1.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
13 11.130
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm