Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải bài tập trang 42 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo) với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập, củng cố các dạng bài tập các số từ 0 đến 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 42/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

4....5 2....5 8.....10 7......7 3.....2

7....5 4.....4 10.....9 7......9 1.....0

Hướng dẫn giải

4 < 5 2 < 5 8 < 10 7 = 7 3 > 2

7 > 5 4 = 4 10 > 9 7 = 9 1 > 0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

.....< 1 ....> 9 3 < ..... < 5

Hướng dẫn giải

0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 8, 5, 3, 9, 6:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2, 5, 6, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 8, 6, 5, 2.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Có 3 hình tam giác

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 44 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 3

Đánh giá bài viết
9 6.413
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm