Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1: Luyện tập số 10

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1: Luyện tập số 10

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1: Luyện tập số 10 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 38 SGK Toán 1: Luyện tập Số 10 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối (theo mẫu):

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 nối với số 10

Hình 2 nối với số 10

Hình 3 nối với số 8

Hình 4 nối với số 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm

Hình 3: Vẽ thêm 3 chấm

Hình 4: Vẽ thêm 4 chấm

Hình 5: Vẽ thêm 5 chấm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có mấy hình tam giác:

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Có 10 hình tam giác.

b) Có 10 hình tam giác.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Điền dấu >; <; =

0...1 1…2 2…3 3….4

8...7 7…6 6….6 4….5

10…9 9…8

b) Các số bé hơn 10 là:……………………

c) Trong các số từ 0 đến 10. Số bé nhất là:

Số lớn nhất là:

Hướng dẫn giải

a) Điền dấu >; <; =

1 = 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4

9 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5

10 > 9 9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

c) Trong các số từ 0 đến 10. Số bé nhất là: 0

Số lớn nhất là: 10

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số ?

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
22 5.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm