Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10 giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập thực hiện tính toán phép cộng trong phạm vi 10. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Chương 2. Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 =

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 10 + 0 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 10 + 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 8.

f. Kết quả bằng 10.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

3 + 7 = 10

6 + 4 = 10

0 + 10 = 10

1 + 9 = 10

10 + 0 = 10

8 + 2 = 10

0 + 10 = 10

5 + 5 = 10

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính:

5 + 3 + 2 = 4 + 4 + 1 =

6 + 3 – 5 = 5 + 2 – 6 =

Hướng dẫn giải

5 + 3 + 2 = 10 4 + 4 + 1 = 9

6 + 3 – 5 = 4 5 + 2 – 6 = 1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 7 + 3 = 10.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
3 3.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm