Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10 giúp các em học sinh nắm rõ bảng cộng trong phạm vi 10, cách thực hiện đúng phép cộng trong phạm vi 10, biểu thị tranh bằng phép tính thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Chương 2. Phép cộng trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =

9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 =

9 – 1 = 8 – 2 = 7 – 3 = 6 – 3 =

Hướng dẫn giải

a) Lần lượt các kết quả của phép tính như sau:

1. Kết quả bằng 10.

2. Kết quả bằng 10.

3. Kết quả bằng 10.

4. Kết quả bằng 10.

5. Kết quả bằng 10.

6. Kết quả bằng 10.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10

9 – 1 = 8 8 – 2 = 6 7 – 3 = 4 6 – 3 = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt từ trái sang phải: Viết số 7 trong hình vuông thứ nhất.

Viết số 7 vào hình tam giác thứ nhất.

Viết số 6 vào hình tròn thứ nhất.

Viết số 4 vào hình vuông thứ 2.

Viết số 8 vào hình tam giác thứ 2.

Viết số 9 vào hình tròn thứ 2.

Viết số 10 vào hình cuối cùng.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Đánh giá bài viết
9 5.541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm