Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

Giải bài tập Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập số 0 trong phép cộng với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập số 0 trong phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 52/SGK Toán 1)

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 52 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

0 + 1 = 0 + 2 = 0 + 3 = 0 + 4 =

1 + 1 = 1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 =

2 + 1 = 2 + 2 = 2 + 3 =

3 + 1 = 3 + 2 =

4 + 1 =

Hướng dẫn giải

0 + 1 = 1 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3 0 + 4 = 4

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5

2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5

3 + 1 = 4 3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 = 0 + 5 =

2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 0 =

Hướng dẫn giải bài tập Toán 1

1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5

2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

2... 2 + 3 5... 5 + 0 2 + 3... 4 + 0

5... 2 + 1 0 + 3 ... 4 1 + 0 ... 0 + 1

Hướng dẫn giải

2 < 2 + 3 5 = 5 + 0 2 + 3... 4 + 0

5 > 2 + 1 0 + 3 < 4 1 + 0 = 0 + 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết kết quả phép cộng

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
11 5.977
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm