Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8

Chương 2. Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

7 + 1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 4 + 4 =

1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 8 – 4 =

8 – 7 = 8 – 6 = 8 – 5 = 8 + 0 =

8 – 1 = 8 – 2 = 8 – 3 = 8 – 0 =

Hướng dẫn giải

7 +1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 4 + 4 = 8

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 8 – 4 = 4

8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3 8 + 0 = 8

8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5 8 – 0 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

c. Kết quả là 6.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

4 + 3 + 1 = 8 – 4 – 2 = 2 + 6 – 5 = 8 + 0 – 5 =

5 + 1 + 2 = 8 – 6 + 3 = 7 – 3 + 4 = 3 + 3 – 4 =

Hướng dẫn giải

4 + 3 + 1 = 8 8 – 4 – 2 = 2 2 + 6 – 5 = 3 8 + 0 – 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8 8 – 6 + 3 = 5 7 – 3 + 4 = 8 3 + 3 – 4 = 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 8 – 2 = 6

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Nối ô trống với số thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

8 > 5 + 2

7 < 8 – 0

9 > 8 + 0

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Đánh giá bài viết
2 2.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm