Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo bao gồm các bài tập giúp các em học sinh, ôn tập hệ thống lại các kiến thức đã học chương 2, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Chương 2. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối các chấm theo thứ tự

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nối các chấm theo thứ tự

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

b)

4 + 5 – 7 = 6 – 4 + 8 = 10 – 9 + 6 = 9 – 4 – 3 =

1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 – 2 + 4 = 8 – 4 + 3 =

3 – 2 + 9 = 7 – 5 + 3 = 3 + 5 – 6 = 2 + 5 – 4 =

Hướng dẫn giải

a)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 3.

3. Kết quả bằng 9.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 10.

b)

4 + 5 – 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10 10 – 9 + 6 = 7 9 – 4 – 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9 8 – 2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7

3 – 2 + 9 = 10 7 – 5 + 3 = 5 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 – 4 = 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu > , < ,=

0....1 3 + 2 .... 2 + 3 5 – 2 ....6 – 2

10...9 7 – 4....2 + 2 7 + 2....6 + 2

Hướng dẫn giải

0 < 1 3 + 2 = 2 + 3 5 – 2 < 6 – 2

10 > 9 7 – 4 < 2 + 2 7 + 2 > 6 + 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 5 + 4 = 9

b) 5 – 2 = 3.

Chương 2. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

b)

8 – 5 – 2 = 10 – 9 + 7 = 9 – 5 + 4 = 10 + 0 – 5 =

4 + 4 – 6 = 2 + 6 + 1 = 6 – 3 + 2 = 7 – 4 + 4 =

Hướng dẫn giải

a,

1. Kết quả bằng 10

2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.

4. Kết quả bằng 1.

5. Kết quả bằng 9.

6. Kết quả bằng 2

b,

8 – 5 – 2 = 1 10 – 9 + 7 = 8 9 – 5 + 4 = 8 10 + 0 – 5 =5

4 + 4 – 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9 6 – 3 + 2 = 5 7 – 4 + 4 = 7

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

8 = ...+ 5 9 = 10 – .... 7 = ...+ 7

10 = 4 +.... 6 = ....+ 5 2 = 2 – ....

Hướng dẫn giải

8 = 3 + 5 9 = 10 – 1 7 = 0 + 7

10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 – 0.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất?

b) Số nào bé nhất?

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:....con cá?

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải: Có 8 hình tam giác.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 1: Điểm, đoạn thẳng

Đánh giá bài viết
5 6.890
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 1

Xem thêm