Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang181/SGK Toán 1)

Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1

Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

50, 48, 1, 58

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

35 + 40 73 - 53 88 - 6

86 - 52 5 + 62 33 + 55

Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết?

Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1

Em đi học lúc 7 giờ sáng.

Em tập múa lúc 2 giờ chiều.

Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều.

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1

Bài 2:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3:

Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1

Bài 4:

Số trang vở Lan chưa viết là:

48 - 22 = 26 (trang)

Đáp số: 26 trang.

Bài 5:

Em đi học lúc 7 giờ sáng, nối với hình 3.

Em tập múa lúc 2 giờ chiều, nối với hình 1.

Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều, nối với hình 2.

Đánh giá bài viết
22 3.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm