Giải bài tập trang 129 SGK Toán 1: Cộng các số tròn chục

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 1: Cộng các số tròn chục

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 1: Cộng các số tròn chục bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm chắc được cách cộng các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi cộng các số tròn chục. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 127, 128 SGK Toán 1: Các số tròn chục - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Cộng các số tròn chục – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 129)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 70.

b. Kết quả bằng 90.

c. Kết quả bằng 60.

d. Kết quả bằng 80.

e. Kết quả bằng 70.

f. Kết quả bằng 80.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

20 + 30 = ?

Nhẩm 2 chục + 3 chục = 5 chục

Vậy 20 + 30 = 50

50 + 10 = 40 + 30 = 50 + 40 =

20 + 20 = 20 + 60 = 40 + 50 =

30 + 50 = 70 + 20 = 20 + 70 =

Hướng dẫn giải

50 + 10 =

Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.

Vậy 50 + 10 = 60.

20 + 20 =

Nhẩm: 2 chục + 2 chục = 4 chục.

Vậy 20 + 20 = 40.

30 + 50 =

Nhẩm: 3 chục + 5 chục = 8 chục.

Vậy 30 + 50 = 80.

40 + 30 =

Nhẩm: 4 chục + 3 chục = 7 chục.

Vậy 40 + 30 = 70.

20 + 60 =

Nhẩm: 2 chục + 6 chục = 8 chục.

Vậy 20 + 60 = 80.

70 + 20 =

Nhẩm: 7 chục + 2 chục = 8 chục.

Vậy 70 + 20 = 90.

50 + 40 =

Nhẩm: 5 chục + 4 chục = 9 chục.

Vậy 50 + 40 = 90.

40 + 50 =

Nhẩm: 4 chục + 5 chục = 9 chục.

Vậy 40 + 50 = 90.

20 + 70 =

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục.

Vậy 20 + 70 = 90.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải

Số gói bánh cả hai thùng là:

20 + 30 = 50 (gói bánh)

Đáp số: 50 gói bánh.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1: Luyện tập cộng các số tròn chục

Đánh giá bài viết
1 1.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm