Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1: Luyện tập cộng các số tròn chục

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1: Luyện tập cộng các số tròn chục

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1: Luyện tập cộng các số tròn chục bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại cách cộng các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi cộng các số tròn chục. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 1: Cộng các số tròn chục

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Cộng các số tròn chục – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 130)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

40 + 20 10 + 70 60 + 20

30 + 30 50 + 40 30 + 40

Hướng dẫn giải

40 + 20 = 60 10 + 70 = 80 60 + 20 = 80

30 + 30 = 60 50 + 40 = 90 30 + 40 = 70

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

a)

30 + 20 = 40 + 50 = 10 + 60 =

20 + 30 = 50 + 40 = 60 + 10 =

b)

30cm + 10cm = 60cm + 20cm =

40cm + 40cm = 20cm + 30cm =

Hướng dẫn giải

a)

30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70

20 + 30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70

b)

30cm + 10cm = 40cm 60cm + 20cm = 80cm

40cm + 40cm = 80cm 20cm + 30cm = 50cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

Số bông hoa cả hai bạn có là:

20 + 10 = 30 (bông hoa)

Đáp số: 30 bông hoa.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nối (theo mẫu):

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

20 + 20 = 30 + 10 = 40

10 + 60 = 40 + 30 = 70

30 + 20 = = 10 + 40 = 50

60 + 20 = 40 + 40 = 80

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Đánh giá bài viết
1 1.315
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm