Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 (tiếp)

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 tiếp theo có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách tính toán cộng trừ các số trong phạm vi 100, ôn tập các dạng toán có lời văn, cách xem đồng hồ. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176/SGK Toán 1)

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

60 + 20 = 80 - 20 = 40 + 50 =

70 + 10 = 90 - 10 = 90 - 40 =

50 + 30 = 70 - 50 = 90 - 50 =

b)

62 + 3 = 85 - 1 = 84 + 1 =

41 + 1 = 68 - 2 = 85 - 1 =

28 + 0 = 29 - 3 = 85 - 84 =

Bài 2: Tính:

15 + 2 + 1 = 68 - 1 - 1 = 77 - 7 - 0 =

34 + 1 + 1 = 84 - 2 - 2 = 99 - 1 - 1 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

63 + 25 87 - 14 31 + 56

94 - 34 62 - 62 55 - 33

Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

Bài 1:

a)

60 + 20 = 80 80 - 20 = 60 40 + 50 = 90

70 + 10 = 80 90 - 10 = 80 90 - 40 = 50

50 + 30 = 80 70 - 50 = 20 90 - 50 = 40

b)

62 + 3 = 65 85 - 1 = 84 84 + 1 = 85

41 + 1 = 42 68 - 2 = 66 85 - 1 = 84

28 + 0 = 28 29 - 3 = 26 85 - 84 = 1

Bài 2:

15 + 2 + 1 = 18 68 - 1 - 1 = 66 77 - 7 - 0 = 70

34 + 1 + 1 = 36 84 - 2 - 2 = 80 99 - 1 - 1 = 97

Bài 3:

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1

Bài 4:

Sợi dây còn lại dài là:

72 - 30 = 42 (cm)

Đáp số: 42cm.

Bài 5:

a) 1 giờ.

b) 6 giờ.

c) 10 giờ.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 177 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
6 1.012
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm