Giải bài tập trang 174 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập trang 174 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập trang 174 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách đọc, viết tính toán cộng trừ các số trong phạm vi 100. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 174/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:..........................................................................

b) Từ 21 đến 30:...........................................................................

c) Từ 48 đến 54:..........................................................................

d) Từ 69 đến 78: .........................................................................

đ) Từ 89 đến 96: ........................................................................

e) Từ 91 đến 100:........................................................................

Hướng dẫn giải

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào mỗi tia số

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 27 = ... + .... 19 = .... + .....; 88 = .... + ......

45 = ....+ .... 47 = ....+.... 79 = .....+ .....; 98 = .... + .....

95 = ....+ .... 87 = ....+.... 99 = .....+ .....; 28 = .... + .....

Hướng dẫn giải

35 = 30 + 5 27 = 20 + 7 19 = 10 + 9 ; 88 = 80 + 8

45 = 40 + 5 47 = 40 + 7 79 = 70 + 9; 98 = 90 + 8

95 = 90 + 5 87 = 80 + 7 99 = 90 + 9; 28 = 20 + 8

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) b)

a. Kết quả bằng 55. f. Kết quả bằng 36.

b. Kết quả bằng 93. g. Kết quả bằng 63.

c. Kết quả bằng 78. h. Kết quả bằng 61.

d. Kết quả bằng 88. i. Kết quả bằng 37.

đ. Kết quả bằng 90. j. Kết quả bằng 50.

e. Kết quả bằng 95. k. Kết quả bằng 56.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Đánh giá bài viết
2 799
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm