Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách đọc, viết tính toán cộng trừ các số trong phạm vi 100, ôn tập các dạng toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 174 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Hướng dẫn giải

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Số liền trước số 19 là số 18, số liền sau số 19 là số 20.

Số liền trước số 55 là số 54, số liền sau số 55 là số 56.

Số liền trước số 30 là số 29, số liền sau số 30 là số 31.

Số liền trước số 78 là số 77, số liền sau số 78 là số 79.

Số liền trước số 44 là số 43, số liền sau số 44 là số 45.

Số liền trước số 99 là số 18, số liền sau số 99 là số 100.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Hướng dẫn giải

a) Khoanh vào số 59.

b) Khoanh vào số 39.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đặt tính rồi tính:

68 – 31 52 + 37 35 + 42

98 – 51 26 + 63 75 – 45

Hướng dẫn giải

68 – 31 = 37 52 + 37 = 89 35 + 42 = 77

98 – 51 = 47 26 + 63 = 89 75 – 45 = 30

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay?

Hướng dẫn giải

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (chiếc)

Đáp số: 26 chiếc.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 (tiếp)

Đánh giá bài viết
1 953
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm