Giải bài tập trang 169 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo) có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập lại các dạng bài phép cộng trừ trong phạm vi 100, bài toán về đồng hồ, thời gian. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung– SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 169/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu > , < ,=

a) 32 + 7...40 b) 32 + 14......14 + 32

45 + 4....54 + 5 69 – 9......96 – 6

55 – 5... 40 + 5 57 – 1.......57 + 1

Hướng dẫn giải

a) 32 + 7 < 40 b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5 69 – 9 < 96 – 6

55 – 5 > 40 + 5 57 – 1 < 57 + 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 1

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có: 31 quả cam.

Tất cả có:....quả cam?

Hướng dẫn giải

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Đánh giá bài viết
1 1.241
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 1

    Xem thêm