Giải bài tập trang 162 SGK Toán 1: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 1: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 1: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc các kiến thức về phép cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100

Hướng dẫn giải bài Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 162/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

80 + 10 = 30 + 40 = 80 + 5 =

90 – 80 = 70 – 30 = 85 – 5 =

90 – 10 = 70 – 40 = 85 – 80 =

Hướng dẫn giải

80 + 10 = 90 30 + 40 = 70 80 + 5 = 85

90 – 80 = 10 70 – 30 = 40 85 – 5 = 80

90 – 10 = 80 70 – 40 = 30 85 – 80 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

36 + 12 = 65 + 22 =

48 – 36 = 87 – 65 =

48 – 12 = 87 – 22 =

Hướng dẫn giải

36 + 12 = 48 65 + 22 = 87

48 – 36 = 12 87 – 65 = 22

48 – 12 = 36 87 – 22 = 65

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?

Tóm tắt:

Hà có: 35 que tính

Lan có: 43 que tính

Cả hai có ? que tính

Hướng dẫn giải

Số que tính mà Hà và Lan có là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có: 34 bông hoa

Lan có:.....bông hoa?

Hướng dẫn giải

Số bông hoa mà Lan có là:

68 – 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1: Luyện tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Đánh giá bài viết
2 1.854
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm