Giải bài tập trang 170 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Lời giải bài tập trang 170 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; cách đo độ dài các đoạn thẳng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Hướng dẫn giải môn Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số từ 0 đến 10 vào mỗi vạch của tia số

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết số từ 0 đến 10 vào mỗi vạch của tia số

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu >, <, =

a) 9.....7 2....5 0....1 8.....6

7.....9 5.....2 1....0 6.....6

b) 6....4 3.....8 5....1 2.....6

4....3 8.....10 1....0 6.....10

6....3 3.....10 5....0 2.....2

Hướng dẫn giải

a) 9 > 7 2 < 5 0 < 1 8 > 6

7 < 9 5 > 2 1 >0 6 = 6

b) 6 > 4 3 < 8 5 > 1 2 < 6

4 > 3 8 < 10 1 > 0 6 < 10

6 > 3 3 < 10 5 > 0 2 = 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

5, 7 ,3 , 8.

Hướng dẫn giải

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Hướng dẫn giải

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Đo độ dài các đoạn thẳng

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Học sinh dùng thước và đo độ dài các đoạn thẳng.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Đánh giá bài viết
1 879
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm