Giải bài tập trang 173 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách tính toán cộng trừ các số trong phạm vi 10, ôn tập các dạng Toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 10 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 173/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

10 – 1 = 9 – 1 = 8 – 1 = 7 – 1 = 6 – 1 = 5 – 1 = 3 – 1 =

10 – 2 = 9 – 2 = 8 – 2 = 7 – 2 = 6 – 2 = 5 – 2 = 3 – 2 =

10 – 3 = 9 – 3 = 8 – 3 = 7 – 3 = 6 – 3 = 5 – 3 = 3 – 3 =

10 – 4 = 9 – 4 = 8 – 4 = 7 – 4 = 6 – 4 = 5 – 4 =

10 – 5 = 9 - 5 = 8 – 5 = 7 – 5 = 6 – 5 = 5 – 5 = 2 – 1 =

10 – 6 = 9 – 6 = 8 – 6 = 7 – 6 = 6 – 6 = 2 – 2 =

10 – 7 = 9 – 7 = 8 – 7 = 7 – 7 = 4 – 1 =

10 – 8 = 9 – 8 = 8 – 8 = 4 – 2 = 1 – 1 =

10 – 9 = 9 – 9 = 4 – 3 =

10 – 10 = 4 – 4 =

Hướng dẫn giải

10 – 1 = 9 9 – 1 = 8 8 – 1 = 7 7 – 1 = 6 6 – 1 = 5 5 – 1 = 4 3 – 1 = 2

10 – 2 = 8 9 – 2 = 7 8 – 2 = 6 7 – 2 = 5 6 – 2 = 4 5 – 2 = 3 3 – 2 = 1

10 – 3 = 7 9 – 3 = 6 8 – 3 = 5 7 – 3 = 4 6 – 3 = 3 5 – 3 = 2 3 – 3 = 0

10 – 4 = 6 9 – 4 = 5 8 – 4 = 4 7 – 4 = 3 6 – 4 = 2 5 – 4 = 1

10 – 5 = 5 9 - 5 = 4 8 – 5 = 3 7 – 5 = 2 6 – 5 = 1 5 – 5 = 0 2 – 1 = 1

10 – 6 = 4 9 – 6 = 3 8 – 6 = 2 7 – 6 = 1 6 – 6 = 0 2 – 2 = 0

10 – 7 = 3 9 – 7 = 2 8 – 7 = 1 7 – 7 = 0 4 – 1 = 3

10 – 8 = 2 9 – 8 = 1 8 – 8 = 0 4 – 2 = 2 1 – 1 = 0

10 – 9 = 1 9 – 9 = 0 4 – 3 = 1

10 – 10 = 0 4 – 4 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

5 + 4 = 1 + 6 = 4 + 2 = 9 + 1 = 2 + 7 =

9 – 5 = 7 – 1 = 6 – 4 = 10 – 9 = 9 – 2 =

9 – 4 = 7 – 6 = 6 – 2 = 10 – 1 = 9 – 7 =

Hướng dẫn giải

5 + 4 = 9 1 + 6 = 7 4 + 2 = 6 9 + 1 = 10 2 + 7 = 9

9 – 5 = 4 7 – 1 = 6 6 – 4 = 2 10 – 9 = 1 9 – 2 = 7

9 – 4 = 5 7 – 6 = 1 6 – 2 = 4 10 – 1 = 9 9 – 7 = 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

9 – 3 – 2 = 7 – 3 – 2 = 10 – 5 – 4 =

10 – 4 – 4 = 5 – 1 – 1 = 4 + 2 – 2 =

Hướng dẫn giải

9 – 3 – 2 = 4 7 – 3 – 2 = 2 10 – 5 – 4 = 1

10 – 4 – 4 = 2 5 – 1 – 1 = 3 4 + 2 – 2 = 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà. Hỏi có mấy con gà?

Hướng dẫn giải

Số con vịt là:

10 – 3 = 7 (con vịt)

Đáp số: 7 con vịt.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 174 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100

Đánh giá bài viết
1 797
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm