Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 6. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6 (bài 2, 3, 4 trang 27/SGK Toán 1)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết (theo mẫu):

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 2: Viết số 6 vào ô trống

Hình 3: Viết số 6 vào ô trống

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1

a) Viết số 1 vào ô trống bên dưới

b) Viết số 2 vào ô trống bên dưới

c) Viết số 3 vào ô trống bên dưới

d) Viết số 4 vào ô trống bên dưới

đ) Viết số 5 vào ô trống bên dưới

e) Viết số 6 vào ô trống bên dưới

Hình 1: Viết số 3, 4, 5

Hình 2: Viết số 1, 3, 5, 6.

Hình 3: Viết số 2, 1

Hình 4: Viết số 5, 4, 3, 2.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu > , < , =

6....5 6....2 1....2 3....3

6....4 6....1 2....4 3....5

6....3 6....6 4....6 5....6

Hướng dẫn giải

6 > 5 6 > 2 1 < 2 3 = 3

6 > 4 6 > 1 2 < 4 3 < 5

6 > 3 6 = 6 4 < 6 5 < 6

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 29 SGK Toán 1: Số 7

Đánh giá bài viết
8 5.521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm