Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1: Luyện tập chung giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập các dạng bài tập bằng nhau dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn và dấu bằng giải các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 25: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 24/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Làm cho bằng nhau

a) Bằng cách vẽ thêm

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1

b) Bằng cách gạch bớt

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1

c) Bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Hình 2 vẽ thêm 1 bông hoa

b) Hình 1 bỏ đi 1 con kiến

c) Hình 1 vẽ thêm 1 cây nấm HOẶC hình 2 gạch đi 1 cây nấm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Nối với số thích hợp (theo mẫu)

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

1 < 2 2 < 3 và 1 < 3 1 < 5 ; 2 < 5 ; 3 < 5 và 4 < 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối với số thích hợp:

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

2 > 1 3 > 2 và 3 > 1 4 > 3 ; 4 > 2 và 4 > 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 27 SGK Toán 1: Số 6

Đánh giá bài viết
15 8.883
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm