Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8 giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được khái niệm về phép trừ, nhớ bảng trừ trong phạm vi 8, trừ đúng trọng phạm vi 8, biểu thị tranh bằng phép trừ thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Chương 2. Phép cộng trong phạm vi 8 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

c. Kết quả là 7.

d. Kết quả là 8.

đ. Kết quả là 8.

e. Kết quả là 7.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 =

7 + 1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 8 + 0 =

7 – 3 = 4 + 1 = 6 – 3 = 0 + 2 =

Hướng dẫn giải

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8

7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 8 + 0 = 8

7 – 3 = 4 4 + 1 = 5 6 – 3 = 3 0 + 2 = 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

1 + 2 + 5 = 3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 = 2 + 2 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 2 + 5 = 8 3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8 2 + 2 + 4 = 8

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8

Đánh giá bài viết
1 2.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm