Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 1: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 1: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 124)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống:

Giải bài tập Toán lớp 1

Hướng dẫn giải

Học sinh tự điền số từ 1 đến 20 vào ô trống

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Toán lớp 1

Hướng dẫn giải

Bài 2: Hình 1: Viết số 13 sau đó viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 15 sau đó viết số 17 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 18 sau đó viết số 19 vào ô trống.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút?

Hướng dẫn giải

Số chiếc bút có trong hộp là:

12 + 3 = 15 (cái bút)

Đáp số: 15 cái bút

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Giải bài tập Toán lớp 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: điền lần lượt các số: 14, 15, 16, 17, 18, 19

Hình 2: điền lần lượt các số: 16, 13, 19, 17, 14, 12

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 125)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

a)

12 + 3 = 15 + 4 = 8 + 2 = 14 + 3 =

15 – 3 = 19 – 4 = 10 – 2 = 17 – 3 =

b)

11 + 4 + 2 = 19 – 5 – 4 = 14 + 2 – 5 =

Hướng dẫn giải

a)

12 + 3 = 15 15 + 4 = 19 8 + 2 = 10 14 + 3 = 17

15 – 3 = 12 19 – 4 = 15 10 – 2 = 8 17 – 3 = 14

b)

11 + 4 + 2 = 17 19 – 5 – 4 = 10 14 + 2 – 5 = 11

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

Hướng dẫn giải

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AC dài:

3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.

Đánh giá bài viết
5 3.013
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm