Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1: Luyện tập

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1: Luyện tập

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập cơ bản về cách giải Toán có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn giản. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn

Giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 1: Xăng-ti-mét. Đo độ dài

Hướng dẫn giải bài Luyện tập toán 1 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 1 trang 121)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1

Tóm tắt:

Có :....cây

Thêm :....cây

Có tất cả :....cây?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Có : 12 cây

Thêm : 3 cây

Có tất cả :....cây?

Bài giải:

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

12 + 3 = 15 (cây)

Đáp số: 15 cây.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Trên tường có 14 bức tranh, người ta thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?

Tóm tắt:

Có : ....bức tranh

Thêm :....bức tranh

Có tất cả :....bức tranh?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Có : 14 bức tranh

Thêm : 2 bức tranh

Có tất cả :....bức tranh?

Bài giải:

Số bức tranh mà trên tường có là:

14 + 2 = 16 (bức tranh)

Đáp số: 16 bức tranh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có :....5 hình vuông

Có :....4 hình tròn

Có tất cả :....hình vuông và hình tròn?

Hướng dẫn giải

Số hình vuông và hình tròn là:

5 + 4 = 9 (hình)

Đáp số: 9 hình

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 122 SGK Toán 1: Luyện tập (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
1 2.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm