Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3: Luyện tập tiền Việt Nam

Giải bài tập Toán 3: Luyện tập tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3: Luyện tập tiền Việt Nam với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, ôn luyện các dạng bài tập về cách đổi tiền, làm tính trên các đơn vị là đồng. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Hướng dẫn giải bài Luyện tập tiền Việt Nam – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 132, 133)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Chiếc ví a có 6300 đồng chiếc ví b có 3600 đồng

Chiếc ví c có 10 000 đồng chiếc ví d có 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK

Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải

Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng.

Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng.

Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng.

Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng và hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng.

Hoặc: Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

Hướng dẫn giải

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kẹo.

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ, hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kẹo.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Mẹ mua hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu

Đánh giá bài viết
40 4.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm