Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số - Luyện tập giúp các em học sinh hiểu và ôn tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan.

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 161/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 43 052; 81 458; 68 368; 75 900

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 95 455; 78 420; 74 963

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. hỏi cả 2 lần chuyển vào kho được bao nhiêu kg thóc?

Hướng dẫn giải

Cả 2 lần chuyển vào kho được số kg thóc là:

27 150 x 2 = 54 300 kg thóc

Đáp số: 54 300 kg thóc

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 162/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4 b) 18061 x 5

12198 x 4 10670 x 6

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một kho chứa 63150 l dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính giá trị của biểu thức

10303 x 4 + 27854 26742 + 14031 x 5

21507 x 3 – 18799 81025 – 12071 x 6

Hướng dẫn giải

10303 x 4 + 27854 = 41212 + 27854 = 69066

26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

21507 x 3 – 18799 = 64521 – 18799 = 45722

81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm

Cách làm:

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000 x 3 = 33000

a) 3000 x 2 b) 11000 x 2 =

2000 x 3 = 12000 x 2 =

4000 x 2 = 13000 x 3 =

5000 x 2 = 15000 x 2 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3000 x 2 = 6000 b) 11000 x 2 = 22000

2000 x 3 = 6000 12000 x 2= 24000

4000 x 2 = 8000 13000 x 3 = 39000

5000 x 2 = 10000 15000 x 2 = 30000

Đánh giá bài viết
41 6.464
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm