Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hoc sinh ôn tập các dạng bài trong phạm vi số 100000, so sánh các số trong phạm vi 100000. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000

Hướng dẫn giải bài Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 148/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu thích hợp vào ô trống

8357...8257 3000 + 2 .... 3200

36478....36488 6500 + 200 ...6621

89429....89420 8700 – 700...8000

8398...10010 9000 + 900...10 000

Hướng dẫn giải

8357 > 8257 3000 + 2 < 3200

36478 < 36488 6500 + 200 > 6621

89429 > 89420 8700 – 700 = 8000

8398 < 10010 9000 + 900 < 10 000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm

a) 8000 – 3000 = b) 3000 x 2 =

6000 + 3000 = 7600 – 300 =

7000 + 500 = 200 + 8000 : 2 =

9000 + 900 + 90 = 300 + 4000 x 2 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 8000 – 3000 = 5000 b) 3000 x 2 = 6000

6000 + 3000 = 9000 7600 – 300 = 7300

7000 + 500 = 7500 200 + 8000 : 2 = 4200

9000 + 900 + 90 = 9990 300 + 4000 x 2 = 8300

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm số lớn nhất có năm chữ số

Tìm số bé nhất có năm chữ số

Hướng dẫn giải

Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

Số bé nhất có năm chữ số là 10000

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 3254 + 2473 b) 8460 : 6

8326 – 4916 1326 x 3

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
10 1.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm