Giải bài tập trang 142 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số

Giải bài tập trang 142 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số

Giải bài tập trang 142 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nhận biết được các số có 5 chữ số, cấu tạo thập phân của các số có 5 chữ số có các hàng chục nghìn, trăm, chục, đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 142)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

3

4

5

7

63457

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy

4

5

9

1

3

6

3

7

2

1

4

7

5

3

5

Hướng dẫn giải

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

3

4

5

7

63457

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy

4

5

9

1

3

45913

Bốn mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi mốt

6

3

7

2

1

63721

Sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt

4

7

5

3

5

47535

Bốn mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Hướng dẫn giải

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm

27155

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một

89371

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số

36520; 35521; .. ; ... ;... ; 36525;...

48183; 48184 ;... ;.. ; 48187;... ;...

81317;... ;... ;... ; 81321;.. ;..

Hướng dẫn giải

36520; 36521; 36522; 36523; 36524; 36525; 36526

48183; 48184; 48185; 48186; 48187; 48188; 48189

81317; 81317; 81319; 81320; 8132; 81322; 81323

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Giải bài tập trang 142 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
4 1.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm