Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập phép cộng trừ trong phạm vi 100000, giải Toán có lời văn. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 159, 160/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

Cách làm: 90000 – 50000 = ?

Nhẩm: 9 chục nghìn – 5 chục nghìn = 4 chục nghìn

Vậy 90000 – 50000 = 40000

a) 60000 – 30000 = b) 80000 – 50000 =

100000 – 40000 = 100000 – 70000 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 60000 – 30000 = 30000 b) 80000 – 50000 = 30000

100000 – 40000 = 60000 100000 – 70000 = 30000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

81981 – 45245 = b) 93644 – 26107

86296 – 74951 65900 – 245

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một trại nuôi ong sản xuất được 23560 l mật ong và đã bán được 21800l mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Hướng dẫn giải

Số lít mật ong còn lại là:

23560 – 21800 = 1760 (lít)

Đáp số: 1760 (lít)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chữ số thích hợp viết vào ô trống là

Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3

b) Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày

Bốn tháng mỗi tháng đều có 30 ngày là:

A. Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 6

B. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10

C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11

D. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11

Hướng dẫn giải

a) Khoanh tròn vào chữ C

b) Khoanh tròn vào chữ D

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 160 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
42 9.433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm