Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 trang 70, 71

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số được VnDoc giải và đăng tải. Lời giải Toán lớp 3 trang 70, 71 này sẽ giúp các em học sinh biết được cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (chia hết và chia có dư), cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số và giải bài toán liên quan đến phép chia.

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (bài 1, 2, 3 trang 70/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Đáp số lần lượt là: 28, 16, 18, 13

b) Đáp số lần lượt là: 11,3; 32,3; 11,8; 44,5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5 giờ có bao nhiêu phút?

Hướng dẫn giải

1/5 giờ có số phút là:

60 × 1/5 = 12 phút

Đáp số: 12 phút

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 31 m vải may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải

Có thể may được nhiều nhất số bộ quần áo là:

31: 3 = 10,3

Vậy có thể may được nhiều nhất 10 bộ quần áo và còn thừa 0,3 mét vải

Tham khảo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (bài 1, 2, 3, 4 trang 71/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 cho ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Hướng dẫn giải

Ta có: 33 : 2 = 16 (dư 1)

Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn dư 1 học sinh nên cần thêm 1 bàn nữa

Vậy số bàn cần có ít nhất là:

16 + 1 = 17 (bàn)

Đáp số: 17 bàn

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Vẽ 1 tứ giác có 2 góc vuông

Hướng dẫn

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cho 8 hình tam giác như sau

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

Hãy xếp thành hình vuông.

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Đánh giá bài viết
64 28.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm