Bài tập Toán lớp 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài tập Toán lớp 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

+ Thực hiện phép chia: 78 : 2

Bài tập Toán lớp 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 7 chia 2 được 3, viết 3. 3 nhân 2 được 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 8, 18 chia 2 được 9, viết 9. 9 nhân 2 được 18, 18 trừ 18 bằng 0

Vậy 78 : 2 = 39

 

B. Bài tập vận dụng về chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép chia 48 : 3 là:

A. 13 B. 14 C. 16 D. 15

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn: 81 : X = 3 là:

A. X = 27 B. X = 25 C. X = 17 D. X = 16

Câu 3: Kết quả của phép chia 52 : 4 là:

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

Câu 4: Hoa có 45 cái kẹo. Hoa chia cho Hồng 1/3 số kẹo Hoa có. Hỏi Hồng được chia bao nhiêu cái kẹo?

A. 30 cái kẹo B. 15 cái kẹo C. 16 cái kẹo D. 20 cái kẹo

Câu 5: 1/2 của một giờ bằng bao nhiêu phút?

A. 12 phút B. 30 phút C. 10 phút D. 20 phút

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

56 : 2 93 : 3 72 : 6 80 : 5

Bài 2:

a, Tìm 1/3 của 45kg, 60 phút và 72 lít

b, Tìm 1/2 của 60 ngày, 84m và 96kg

Bài 3: Tìm X, biết:

a, X x 4 = 76 b, 75 : X = 5
c, X x 4 – 10 = 54 d, 60 : X + 7 = 12

Bài 4: Cô giáo có 75 quyển vở, cô giáo tặng cho Lan 1/3 số quyển vở đó. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?

C. Lời giải bài tập về chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A A B

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính chia rồi tính

56 : 2 = 28 93 : 3 = 31 72 : 6 = 12 80 : 5 = 16

Bài 2:

a, 1/3 của 45 bằng: 45 : 3 = 15 (kg)

1/3 của 60 phút bằng: 60 : 3 = 20 (phút)

1/3 của 72 lít bằng: 72 : 3 = 24 (lít)

b, 1/2 của 60 ngày bằng: 60 : 2 = 30 (ngày)

1/2 của 84m bằng: 84 : 2 = 42 (mét)

1/2 của 96kg bằng: 96 : 2 = 48 (kg)

Bài 3:

a, X x 4 = 76

X = 76 : 4

X = 19

b, 75 : X = 5

X = 75 : 5

X = 15

c, X x 4 – 10 = 54

X x 4 = 54 + 10

X x 4 = 64

X = 64 : 4

X = 16

d, 60 : X + 7 = 12

60 : X = 12 – 7

60 : X = 5

X = 60 : 5

X = 12

Bài 4:

Lan được cô giáo tặng số quyển vở là:

75 : 3 = 25 (quyển vở)

Cô giáo còn lại số quyển vở là:

75 – 25 = 50 (quyển vở)

Đáp số: 50 quyển vở

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
31 13.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 3 Xem thêm