Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 8

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 8 là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết Bảng nhân 8

8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40
8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80

B. Bài tập Bảng nhân 8

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả phép tính 8 x 7 là:

A. 48 B. 64 C. 48 D. 56

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 x … = 72 là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 3: Kết quả phép tính 8 x 8 – 24 là:

A. 64 B. 40 C. 50 D. 0

Câu 4: Giá trị X thỏa mãn X x 4 = 8 x 4 là:

A. 6 B. 12 C. 8 D. 10

Câu 5: Một cửa hàng có 10 hộp táo. Mỗi thùng táo gồm 8 quả táo. Cửa hàng đã bán đi 25 quả táo. Số quả táo cửa hàng còn lại là:

A. 55 quả táo B. 50 quả táo C. 45 quả táo D. 40 quả táo

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

8 x 4 6 x 8 8 x 5 8 x 9
3 x 8 2 x 8 8 x 8 8 x 10

Bài 2: Tính:

8 x 3 + 17 8 x 7 – 39 8 x 8 + 16
8 x 5 – 25 8 x 4 + 8 x 2 8 x 9 : 2

Bài 3: Lan mua 7 hộp bút, mỗi hộp bút gồm 8 chiếc bút. Lan cho Hùng 10 chiếc bút và cho Ngọc 15 chiếc bút. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu chiếc bút?

C. Lời giải bài tập Bảng nhân 8

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C B C A

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

8 x 4 = 32 6 x 8 = 48 8 x 5 = 40 8 x 9 = 72
3 x 8 = 24 2 x 8 = 16 8 x 8 = 64 8 x 10 = 80

Bài 2:

8 x 3 + 17 = 41 8 x 7 – 39 = 17 8 x 8 + 16 = 80
8 x 5 – 25 = 15 8 x 4 + 8 x 2 = 48 8 x 9 : 2 = 36

Bài 3:

Số bút ban đầu Lan có là:

8 x 7 = 56 (chiếc bút)

Số bút Lan còn lại sau khi cho Hùng là:

56 – 10 = 46 (chiếc bút)

Số bút Lan còn lại sau khi cho Ngọc là:

46 – 15 = 21 (chiếc bút)

Đáp số: 21 chiếc bút

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 8. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
19 5.191
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 3

Xem thêm