Bài tập Toán lớp 3: Tìm số chia

Bài tập Toán lớp 3: Tìm số chia là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết tìm số chia

+ Trong một phép chia hết, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

+ Ví dụ trong phép chia 14 : 2 = 7 thì 14 đóng vai trò số bị chia, 2 đóng vai trò số chia và 7 đóng vai trò là thương

B. Bài tập tìm số chia

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Giảm 12l đi 3 lần được:

A. 7 lítB. 5 lítC. 4 lítD. 6 lít

Câu 2: Một cửa hàng có 64kg gạo, sau khi đem bán thì số gạo còn lại giảm đi 4 lần. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

A. 16kgB. 24kgC. 30kgD. 25kg

Câu 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì được 35. Số đó là:

A. 7B. 6C. 8D. 9

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 24cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 6 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. 5cmB. 4cmC. 6cmD. 7cm

Câu 5: Giảm 36cm đi 4 lần được:

A. 6cmB. 8cmC. 9cmD. 7cm

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

82 : 245 : 518 : 324 : 6
42 : 754 : 392 : 465 : 5

Bài 2: Tìm X, biết:

a, 48 : X = 4b, 54 : X = 6c, 42 : X = 7
d, 15 : X + 3 = 8e, 91 : X – 3 = 4f, 72 : X = 8 : 2

Bài 3: Trong thùng có 60 lít nước. Tính số nước còn lại trong thùng sau khi người ta lấy ra số nước bằng 1/5 số lít nước có trong thùng?

Bài 4: Tìm số chia trong phép chia hết, biết số bị chia là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và thương là số chẵn bé nhất (khác số 0) có một chữ số.

C. Lời giải bài tập tìm số chia

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CCABB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

82 : 2 = 4145 : 5 = 918 : 3 = 624 : 6 = 4
42 : 7 = 654 : 3 = 1892 : 4 = 2365 : 5 = 15

Bài 2:

a, 48 : X = 4

X = 48 : 4

X = 12

b, 54 : X = 6

X = 54 : 6

X = 9

c, 42 : X = 7

X = 42 : 7

X = 6

d, 15 : X + 3 = 8

15 : X = 8 – 3

15 : X = 5

X = 15 : 5

X = 3

e, 91 : X – 3 = 4

91 : X = 4 + 3

91 : X = 7

X = 91 : 7

X = 13

f, 72 : X = 8 : 2

72 : X = 4

X = 72 : 4

X = 18

Bài 3:

Số lít nước được lấy ra khỏi thùng là:

60 : 5 = 12 (lít)

Số lít nước còn lại trong thùng là:

60 – 12 = 48 (lít)

Đáp số: 48 lít

Bài 4:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90

Số chẵn bé nhất có một chữ số là 2

Số chia trong phép chia là:

90 : 2 = 45

Đáp số: 45

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Tìm số chia. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 3.497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 3 Xem thêm