Bài tập Toán lớp 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập Toán lớp 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) là tài liệu ôn tập Chương 1 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ khi trừ các số có ba chữ số (nhớ một lần)

Để trừ các số có ba chữ số (nhớ một lần) ta thực hiện:

+ Đặt tính: đặt các chữ số cùng một hàng sao cho các chữ số thẳng cột với nhau

+ Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ trái sáng phải, hàng nào không trừ được thì ta mượng một đơn vị ở hàng bên cạnh

B. Bài tập vận dụng về trừ các số có ba chữ số (nhớ một lần)

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 681 - 425 là:

A. 256 B. 249 C. 246 D. 266

Câu 2: Tìm X, biết: X + 418 = 604

A. X = 186 B. X = 164 C. X = 187 D. X = 135

Câu 3: Kết quả của phép tính 394 - 128 là:

A. 256 B. 246 C. 266 D. 276

Câu 4: Hai thùng dầu đựng được 681 lít dầu. Thùng thứ nhất đựng được 317 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít dầu?

A. 384 lít B. 354 lít C. 318 lít D. 364 lít

Câu 5: Tìm X, biết: 872 – X = 609

A. X = 253 B. X = 283 C. X = 246 D. X = 263

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

374 - 218 564 - 249 663 - 407 582 - 179

Bài 2: Tìm X, biết:

X + 129 = 682 524 – X = 407

Bài 3: Một bể chứa có 734 quả bóng xanh và vàng. Biết số quả bóng vàng có trong bể là 418 quả. Hỏi số bóng xanh có trong bể là bao nhiêu quả?

C. Lời giải bài tập về trừ các số có ba chữ số (nhớ một lần)

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A C D D

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

374 – 218 = 156 564 – 249 = 315 663 – 407 = 256 582 – 179 = 403

Bài 2:

X = 453                X = 117

Bài 3:

Số bóng xanh có trong bể là:

734 – 418 = 316 (quả)

Đáp số: 316 quả bóng xanh

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 2.728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 3 Xem thêm