Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

+ Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Nếu có đơn vị đo thì hai số phải cùng đơn vị đo

B. Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Số 20 gấp số 5 bao nhiêu lần?

A. 5 lầnB. 4 lầnC. 3 lầnD. 2 lần

Câu 2: Độ dài đoạn thẳng AB là 10cm, độ dài đoạn thẳng CD là 2cm. Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD:

A. 5 lầnB. 6 lầnC. 7 lầnD. 8 lần

Câu 3: Con bê cân nặng 24kg, con vịt cân nặng 3kg. Con bê có số cân nặng gấp số cân nặng của con vịt:

A. 7 lầnB. 8 lầnC. 9 lầnD. 10 lần

Câu 4: Hoa có 5 cái kẹo. Số kẹo Lan có gấp 2 lần số kẹo Hoa có. Vậy số kẹo Lan có là:

A. 16 cái kẹoB. 14 cái kẹoC. 10 cái kẹoD. 12 cái kẹo

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 14 gấp 7 … lần là:

A. 2B. 3C. 4D. 5

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, Số 60 gấp mấy lần số 6?

b, 27kg gấp 9kg bao nhiêu lần?

c, 28cm gấp 2cm bao nhiêu lần?

d, 16 lít gấp 4 lít bao nhiêu lần?

Bài 2: Nhà Lan nuôi một con lợn nặng 80kg và nuôi một con ngỗng nặng 5kg. Hỏi con lợn gấp con ngỗng bao nhiêu lần?

Bài 3: Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán được 120m vải. Số vải ngày thứ hai bán được gấp 3 lần số vải bán được ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 4: Một hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 1cm, 1cm, 3cm. Một hình tứ giác có độ dài lần lượt là 3cm, 4cm, 7cm và 11cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật gấp bao nhiêu lần chu vi hình tam giác?

C. Lời giải bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BABCA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, Số 60 gấp số 6 số lần là:

60 : 6 = 10 (lần)

Đáp số: 10 lần

b, 27kg gấp 9kg số lần là:

27 : 9 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

c, 28cm gấp 2cm số lần là:

28 : 2 = 14 (lần)

Đáp số: 14 lần

d, 16 lít gấp 4 lít số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 2:

Con lợn gấp con ngỗng số lần là:

80 : 5 = 16 (lần)

Đáp số: 16 lần

Bài 3:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

120 x 3 = 360 (m)

Sau hai ngày, cửa hàng bán được số mét vải là:

120 + 360 = 480 (m)

Đáp số: 480 mét vải

Bài 4:

Chu vi của hình tam giác là:

1 + 1 + 3 = 5 (cm)

Chu vi của hình tứ giác là:

3 + 4 + 7 + 11 = 25 (cm)

Chu vi hình tứ giác gấp hình tam giác số lần là:

25 : 5 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
41 20.308
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm