Bài tập Toán lớp 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Bài tập Toán lớp 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

1. Bài tập về Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

1. Đặt tính rồi tính:

3456 : 3                             3456 : 6                    3456 : 7

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

2. Có 2468 cái cốc được xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 cái cốc. Hỏi cần bao nhiêu hộp để đựng hết số cốc đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. Mỗi bộ quần áo may hết 3m vải. Hỏi có 2468 vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Tìm x

a) x × 2 = 1023 + 345

b) 4 × x = 304 × 9

5. Một xe chở dầu 1020l dầu. Tại điểm bán dầu người ta đã lấy ra một lượng dầu thì trên xe còn lại \frac{1}{6} số dầu ban đầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

6. Một nhà máy sản xuất được 2000l dầu ăn. Sau khi ngườita bán đi 725l dầu ăn thì số dầu còn lại được đóng vào các bình, mỗi bình 3l dầu. Hỏi đóng được bao nhiêu bình dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

7. Cần có 3dm vải để may một lá cờ. Hỏi có 405m vải thì may được bao nhiêu lá cờ như thế?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

8. Tìm X

a) X × 4 =1840

b) 5 × X = 1260

2. Đáp số bài tập về Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

1.

3456 : 3 =1152

3456 : 6 = 576

3456 : 7 = 493 (dư 5).

2. Số hộp cần dùng để đựng hết số cốc đó:

2468 : 4 = 617 (hộp).

Đáp số: 617 hộp.

3. Số bộ quần áo may được từ 2468m vải:

2468 : 3 = 822 (dư 2m).

Vậy có 2468m vải thì may được nhiều nhất 822 bộ quần áo và còn dư 2m vải.

4.

a) x × 2 = 1023 + 345

x × 2 = 1368

x = 1368 : 2

x = 684

b) 4 × x = 304 × 9

4 × x = 2736

x = 2736 : 4

x = 684

5.

Số lít dầu trên xe còn lại:

1020 : 6 = 170 (lít)

Số lít dầu người ta đã lấy ra:

1020 – 170 = 850 (l).

Đáp số: 850 lít dầu.

6. Số lít dầu ăn còn lại sau khi bán:

2000 – 725 = 1275 (lít)

Số lít dầu đóng được:

1275 : 3 = 425 (bình)

Đáp số: 425 bình dầu.

7. Đổi 405m = 4050dm

Số lá cờ may được là:

4050 : 3 = 1350 (lá)

Đáp số: 1350 lá cờ.

8.

x = 460

x = 252

3. Giải bài tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

................................................

Với những tài liệu này đã giúp các em học sinh lớp 3 có thể tham khảo cũng như có thể làm các bài tập từ đơn giản đến khó để tự mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học môn Toán.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
82 68.542
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm