Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư

Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em. Mời các bạn tham khảo toàn bộ kiến thức về Phép chia hết và phép chia có dư lớp 3.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép chia hết và phép chia có dư

+ Phép chia có dư là phép chia có dư. Ví dụ: thực hiện phép chia 58 : 3

Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2

+ Hạ 8, 28 chia 3 được 9. 9 nhân 3 bằng 27. 28 trừ 27 bằng 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia và số dư lớn nhất có thể có là số bé hơn số chia 1 đơn vị

+ Phép chia hết là phép chia có dư bằng 0. Ví dụ. thực hiện phép chia 84 : 6

Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 5 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 4 được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0

+ Vậy 52 : 4 = 13

+ Số bị chia = số chia x thương + số dư

>>> Xem thêm: Lý thuyết Phép chia hết và phép chia có dư

B. Bài tập vận dụng về phép chia hết và phép chia có dư

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Số dư của phép chia 73 : 4 là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 2: Số dư của phép chia 85 : 5 là:

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 3: Trong phép chia có dư, số chia bằng 7 thì số dư lớn nhất có thể có là:

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 4: Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 27 : 2?

A. 48 : 7B. 55 : 3C. 64 : 4D. 73 : 5

Câu 5: Một số chia cho 8 được 6 dư 3. Số đó là:

A. 51B. 50C. 52D. 53

Câu 6: Trong các phép chia sau, đâu là phép chia hết?

A. 14 : 6B. 32 : 3C. 46 : 2D. 37 : 7

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

49 : 482 : 347 : 426 : 2
84 : 597 : 681 : 360 : 5

Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh được cô giáo chia đều vào 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: Một thùng dầu 84 lít được chia đều vào 5 can dầu nhỏ. Hỏi mỗi can dầu chứa bao nhiêu lít dầu? Thùng dầu còn thừa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Cho phép chia có số chia và thương đều bằng nhau và đều là số lẻ có một chữ số, số dư của phép chia đó là 7. Số bị chia của phép chia đó là:

Bài 5: Một đoàn khách có 55 người muốn qua sông, nhưng thuyền chỉ chở được 5 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số kkhách đó?

C. Lời giải bài tập về phép chia hết và phép chia có dư

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
AABBAC

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính chia rồi tính

49 : 4 = 12 (dư 1)82 : 3 = 27 (dư 1)47 : 4 = 11 (dư 3)26 : 2 = 13
84 : 5 = 16 (dư 4)97 : 6 = 16 (dư 1)81 : 3 = 2760 : 5 = 12

Bài 2:

Mỗi hàng có số học sinh là:

45 : 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh

Bài 3:

Mỗi can dầu chứa số lít dầu là:

84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

Đáp số: 16 lít dầu và thừa 4 lít dầu

Bài 4:

Số chia và thương của phép chia là 9 vì 9 là số lẻ có 1 chữ số và lớn hơn số dư.

Số bị chia của phép chia đó là:

9 × 9 + 7 = 88

Đáp số: 88.

Bài 5: 

Mỗi thuyền chỉ chở được nhiều nhất số khách là:

5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện phép chia ta có:

55 : 4 = 13 (dư 3)

Cần 13 thuyền mỗi thuyền chở 4 người khách, còn 3 người khách chưa có chỗ ngồi nên cần thêm 1 thuyền nữa.

Vậy cần ít nhất số thuyền là:

13 + 1 = 14 (thuyền)

Đáp số: 14 thuyền

D. Bài tập tự luyện về phép chia hết và phép chia có dư

Câu 1: May mỗi bộ quần áo hết 4m vải. Hỏi có 95m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Câu 2: Một đoàn khách gồm 42 người muốn qua sông, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người mỗi chuyến, kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

Câu 3: Một cửa hàng bán gạo còn 35kg gạo Bắc Hương, chia vào các túi nhỏ để bán, mỗi túi 4kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu túi để đựng hết số gạo đó?

Câu 4: Cho bài toán theo tóm tắt sau:

3m vải : 1 bộ quần áo

65m vải: ... bộ quần áo?

Thừa … (m ) vải?

Đáp án bài 4:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy có 65 m vải thì may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Đáp số: 21 bộ, thừa 2m vải.

E. Trắc nghiệm Phép chia hết, phép chia có dư

>> Xem toàn bộ tại đây: Trắc nghiệm Phép chia hết, phép chia có dư 

--------

Hi vọng với những bài tập phép chia hết và phép chia có dư lớp 3, bằng sự luyện tập thường xuyên, các em sẽ hiểu sâu hơn về dạng Toán lớp 3 này. Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
297 203.696
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập Toán lớp 3: Phép chia hết và phép chia có dư