Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài
B. Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài?

A. ki-lô-mét B. mét C. lít D. đề-xi-mét

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1dm = ….mm là?

A. 1 B. 0 C. 10 D. 100

Câu 3: Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dm B. 24dm C. 27dm D. 30dm

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm là?

A. 53 B. 50 C. 3 D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dm B. 110dm C. 108dm D. 120dm

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m4cm = ….cm 2km = …hm 9dm4cm = … cm 6dm = ….mm
5hm = …m 4m7dm = …dm 6m3cm = …cm 70cm = …dm

Bài 2: Tính:

20dam + 13dam 45hm – 19hm 170m + 15m
320cm – 50cm 16dm x 7 84dm : 3

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3dm4cm …30cm 4hm5dam … 50dam 15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm 5dm4cm … 54cm 7m6cm … 7m5cm

C. Lời giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A A C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm 2km = 20hm 9dm4cm = 94cm 6dm = 600mm
5hm = 500m 4m7dm = 47dm 6m3cm = 603cm 70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam 45hm – 19hm = 26hm 170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm 16dm x 7 = 112dm 84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm 4hm5dam < 50dam 15dm = 1m5dm
6m4cm > 600cm 5dm4cm = 54cm 7m6cm > 7m5cm

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
82 51.529
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 3

Xem thêm