Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dạng bài tập Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số lần. Các bài tập Toán lớp 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, tự luyện, nâng cao kiến thức, cách giải dạng Toán này chuẩn bị cho các bài thi học kỳ, thi học sinh giỏi.

Làm thế nào để giải dạng bài toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần? Dưới đây VnDoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các em chú ý cách làm như sau nhé:

I. Lý thuyết cần nhớ Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

1. Gấp một số lên nhiều lần

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân số lần.

Ví dụ 1. An có 3 chiếc kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu chiếc kẹo?

Hướng dẫn

Hoa có số kẹo là:

3 x 3 = 9 (chiếc kẹo)

Đáp số: 9 chiếc kẹo

Ví dụ 2. Năm nay Lan 4 tuổi, số tuổi của mẹ gấp 7 lần số tuổi của Lan. Hỏi mẹ Lan năm nay bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

Năm nay mẹ Lan có số tuổi là:

4 x 7 = 28 (tuổi)

Đáp số: 28 tuổi

Ví dụ 3. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 (quả cam)

Đáp số: 35 quả cam

Ví dụ 4. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

Gấp 5 lần số đã cho

15

Hướng dẫn

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

11

9

12

10

5

Gấp 5 lần số đã cho

15

30

20

35

25

0

Ví dụ 5: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Hướng dẫn

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Ví dụ 6: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

2. Giảm đi một số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia số lần.

Chú ý: Phân biệt với giảm một số đi một số đơn vị: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.

Ví dụ 1. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 4 lần

12 : 4 = 3

Giảm 6 lần

12 : 6 = 2

Hướng dẫn

Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 4 lần

12 : 4 = 3

48 : 4 = 12

36 : 4 = 9

24 : 4 = 6

Giảm 6 lần

12 : 6 = 2

48 : 6 = 8

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4

Ví dụ 2. Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Hướng dẫn

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả

Ví dụ 3. Đoạn thẳng AB dài 8cm.

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm.

Hướng dẫn

a) Độ dài đoạn thẳng CD là:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2cm.

Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

b) Độ dài đoạn thẳng MN là: 8 – 4 = 4 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 4cm.

Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

II. Bài tập tự luyện: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 3: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy?

Bài 5: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm?

Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan. Hỏi Hồng phải chuyển cho Lan bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng nhau?

Bài 11: Hai bao gạo có tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 12: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. Số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?

Bài 13: Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phòng?

Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 128 chân, số chân gà gấp 4 lần số chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?

Bài 15: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5 kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 16: An và Bình có tất cả 50 viên bi, nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại của An gấp 3 lần số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo?

.............................

Như vậy, các em đã được học một cách tổng quát về bài toán Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần. Qua đây các em biết cách thực hiện giải bài toán gấp 1 số đã cho lên nhiều lần bằng cách lấy số đó nhân với số lần và phân biệt được sự khác nhau giữa thêm một số đơn vị vào một với gấp số đó lên nhiều lần.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm: Tổng hợp bài tập môn Toán lớp 3 theo từng chủ đề giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán thật chắc, để đạt kết quả cao trong những kỳ thi quan trọng. Tài liệu gồm nhiều bài tập của 6 dạng toán:

  • Dạng 1: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Dạng 2: Các bài toán về ý nghĩa phép nhân và phép chia.
  • Dạng 3: Các bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần.
  • Dạng 4: Các bài toán giải từ 2 phép tính trở lên.
  • Dạng 5: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
  • Dạng 6: Các bài toán về gấp lên một số lần.

Ngoài Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Bài tập SGK, VBT Gấp một số lên nhiều lần

Đánh giá bài viết
164 78.587
Sắp xếp theo
    Toán lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều Xem thêm