Giải Toán lớp 3 trang 100, 101: So sánh các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Giải bài tập tran 100, 101 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - Luyện tập giúp các em học sinh nắm chắc được các dấu hiệu và so sánh các số trong phạm vi 10000, cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong 1 nhóm các số. Đồng thời biết được quan hệ giữa một số đơn vị đo cùng loại.

>> Giải Toán lớp 3 trang 98, 99: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

1. Giải Toán lớp 3 trang 100

Bài 1 Toán lớp 3 trang 100

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 1942...998                  b) 9650...9651

1999...2000                       9156...6951

6742....6722                     1965....1956

900 + 9 ..... 9009              6591....6591

Hướng dẫn giải

a) 1942 > 998                b) 9650 < 9651

1999 < 2000                      9156 > 6951

6742 > 6722                      1965 > 1956

900 + 9 < 9009                  6591 = 6591

Bài 2 Toán lớp 3 trang 100

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 1km...985 m                      b) 60 phút .... 1 giờ

600 cm...6m                             50 phút .... 1 giờ

797 mm....1m                           70 phút .... 1 giờ

Hướng dẫn giải

a) 1km > 985 m                         b) 60 phút = 1 giờ

600 cm = 6m                                 50 phút < 1 giờ

797 mm < 1m                                70 phút > 1 giờ

Bài 3 Toán lớp 3 trang 100

Tìm số lớn nhất trong các số:

4375, 4735, 4537, 4753

Tìm số bé nhất trong các số:

6091, 6190, 6901, 6019

Hướng dẫn giải

Số lớn nhất là số 4753

Số bé nhất là số 6019

2. Giải Toán lớp 3 trang 101

Bài 1 Toán lớp 3 trang 101

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , >, =

a) 7766...7676                       b) 1000g...1 kg

8453...8435                                 950g...1kg

9102....9120                                1 km....1200 m

5005...4905                                100 phút....1 giờ 30 phút

Hướng dẫn giải

a) 7766 > 7676                              b) 1000g = 1 kg

8453 > 8435                                      950g < 1kg

9102 < 9120                                     1 km < 1200 m

5005 > 4905                                    100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút = 90 phút)

Bài 2 Toán lớp 3 trang 101

Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3 Toán lớp 3 trang 101

Viết

Số bé nhất có ba chữ số

Số lớn nhất có ba chữ số

Số bé nhất có bốn chữ số

Số lớn nhất có bốn chữ số

Hướng dẫn giải

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Số lớn nhất có ba chữ số: 999

Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999

Bài 4 Toán lớp 3 trang 101

Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3

a) 300

b) 2000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Với tài liệu so sánh các số trong phạm vi 10000 được cập nhật đầy đủ và chi tiết các bài giải cùng với hướng dẫn làm bài tập bằng nhiều phương pháp chi tiết sẽ đem lại sự tiện dụng và hữu ích cho quá trình ôn luyện môn Toán lớp 3 của các em học sinh.

Bài tập So sánh các số trong phạm vi 10000

Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 100, 101: So sánh các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 hay Đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
64 23.642
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

    Xem thêm