Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo gồm 03 đề kiểm tra được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kì 2 lớp 3.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (5đ)

Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào số liền sau của số: 9999?

A. 9899.

B. 9989.

C. 9998.

D. 10 000.

Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào số lớn nhất trong dãy số: 6289, 6199, 6298, 6288?

A. 6289.

B. 6199.

C. 6298.

D. 6288.

Câu 3. (1 điểm) Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay xoài là:

A. 25 000 đồng

B. 47 000 đồng

C. 72 000 đồng

D. 22 000 đồng

Câu 4. (1 điểm) Cho hình vẽ. Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào là gần nhất?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

A. Vườn hoa hồng

B. Vườn hoa lan

C. Vườn hoa cúc

D. Vườn hoa hướng dương

Câu 5. (1 điểm) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ Ba thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là:

A. Thứ Năm

B. Thứ Sáu

C. Thứ Bảy

D. Chủ nhật

Câu 6. (1 điểm) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. OQ là bán kính

B. MN là đường kính

C. OP là đường kính

D. O là tâm hình tròn

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

II. Tự luận (5đ)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347

.................................

.................................

.................................

.................................

b) 9822 – 2918

.................................

.................................

.................................

.................................

c) 1816 x 4

.................................

.................................

.................................

.................................

d) 3192 : 7

.................................

.................................

.................................

.................................

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi lớp 3 CD

Câu 9. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

Bài giải:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Bác Tuấn đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi bác Tuấn làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Câu 1.

D. 10 000.

Câu 2.

C. 6298.

Câu 3.

D. 22 000 đồng

Câu 4.

D. Vườn hoa hướng dương

Câu 5.

C. Thứ Bảy

Câu 6. (1 điểm) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

C. OP là đường kính

Câu 7.

a) 6943 + 1347 = 8290

b) 9822 – 2918 = 6904

c) 1816 x 4 = 1816 x 4 = 7264

d) 3192 : 7 = 456

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

325 + 5 = 330
330 x 5 = 1650
Điền lần lượt: 330; 1650
Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Độ dài đoạn dây đó là :

5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

Câu 10. (1 điểm)

Bài giải:

Bác Tuấn làm được tất cả số sản phẩm là:

8 x 7 = 56 sản phẩm

Đáp án: 56 sản phẩm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

PHÒNG GD- ĐT …

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II

LỚP 3 - NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM. (3 ĐIỂM)

Câu 1. Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 9 chục và 3 đơn vị viết là:

A. 5693

B. 6593

C. 5639

D. 5963

Câu 2. Làm tròn số 2853 đến hàng trăm ta được:

A. 2860

B. 2900

C. 2800

D. 3000

Câu 3. Viết số 14 bằng chữ số La Mã ta được:

A. XIX

B. XIIII

C. XIV

D. XVIII

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 2153 + 1934

B. 1 023 x 4

C. 7623 - 2468

D. 8760 : 2

Câu 5. Một cửa hàng bán xăng ngày chủ nhật bán được 1 280l, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít xăng?

A. 2 560l

B. 2 460l

C. 3740l

D. 3 840l

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Chu vi mảnh đất đó là:

A. 40 m

B. 70 m

C. 75 m2

D. 300 m2

PHẦN 2. TỰ LUẬN. (7 ĐIỂM)

Câu 7. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm

a) Số 4 504 đọc là: ...............................................................

b) Số liền trước của 9949 là: ................................................

c) Sắp xếp các số VIII, IV, XV, XVIII; XI theo thứ tự giảm dần là:

.........................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 3 846 + 4 738

.............................

.............................

.............................

.............................

b) 4 683 - 1 629

.............................

.............................

.............................

.............................

c) 7 215 × 3

.............................

.............................

.............................

.............................

d) 8 469 : 9

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 9. (1 điểm) Số?

a) 1 694 + ..................... = 6 437

b) 2 154 .....................= 4 308

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

8 375 + 4 905 × 6

= ...............................................

= ...............................................

(95 589 - 82 557) : 6

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. (1 điểm) Một khu đất hình vuông có chu vi 432 m. Tính diện tích khu đất đó.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12. (1 điểm). Đỉnh Phan - xi - păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thấp hơn đỉnh Phan - xi - păng 716 m. Hỏi cả hai núi Phan - xi - păng và Tây Côn Lĩnh cao bao nhiêu mét?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

B

C

C

D

B

Phần 2. Tự luận

Câu 7. (1 điểm)

a) Số 4 504đọc là: Bốn nghìn năm trăm linh bốn.

b) Số liền trước của 9949 là: 9948

c) Sắp xếp các số VIII, IV, XV, XVIII; XI theo thứ tự giảm dần là:

XVIII; XV; XI; VIII; IV.

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023

Câu 9. (1 điểm) Số?

a) 1 694 + 4743 = 6 437

b) 2 154 x 2 = 4 308

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

8 375 + 4 905 × 6

= 8 375 + 29 430

= 37 805

(9 589 - 8 557) : 6

= 1032 : 6

= 172

Câu 11. (1 điểm) Một khu đất hình vuông có chu vi 432 m. Tính diện tích khu đất đó.

Bài giải

Độ dài cạnh của khu đất hình vuông đó là:

432 : 4 = 108 (m)

Diện tích khu đất hình vuông đó là:

108 108 = 11 664 m2)

Câu 12. (1 điểm). Đỉnh Phan - xi - păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3 143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thấp hơn đỉnh Phan - xi - păng 716 m. Hỏi cả hai núi Phan - xi - păng và Tây Côn Lĩnh cao bao nhiêu mét?

Bài giải

Đỉnh Tây Côn Lĩnh cao số mét là:

3 143 - 716 = 2 427 (m)

Cả hai núi Phan - xi - păng và Tây Côn Lĩnh cao số mét là:

3 143 + 2 427 = 5 570 (m)

Đáp số: 5 570 m

Ma trận Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Năng lực, phẩm chất

Số câu,số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 0 000.

Số câu

3

2

4

5

3

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (3 câu 1 điểm, 1câu 2 điểm)

2,5

5

Giải bài toán bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Hình học:

Chu vi, diện tích một số hình phẳng: Chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1


Tổng

Số câu

3

3

5

1

6

6

Số điểm

1,5

1,5

6

1

3

7

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

PHÒNG GD&ĐT…..
TRƯỜNG TH…….

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GHKII
MÔN TOÁN – LỚP 3
Năm học: 2022 – 2023
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

A. 6375

B. 6573

C.6753

D. 6735

Câu 2. Số liền sau số 4560 là:

A. 4558

B. 4559

C. 4561

D. 4562

Câu 3. Làm tròn số 7841 đến hàng chục ta được:

A. 7850

B. 7840

C. 7700

D. 7800

Câu 4. Một hình vuông có cạnh là 5cm. Vậy chu vi hình vuông đó là:

A. 10cm

B. 15cm

C. 20cm

D. 25cm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 5: Trong các số 8745; 6057; 7219; 6103, số lớn nhất là

A. 8745

B. 6057

C. 7219

D. 6103

Câu 6: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

A. 12 giờ

B. 1 giờ

C. 2 giờ

D. 3 giờ

Câu 6

Câu 7. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm:

A. 26cm

B. 26cm2

C. 40cm

D. 40cm2

Câu 7

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 1051 x 6

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

b) 5620 : 4

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 6190 – 1405 : 5

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

b) (1606 + 705) x 3

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Câu 10. Điền (>, <, =) ?

a) 200ml + 700ml …. 800ml

b, 100cm + 2cm ….. 102cm

Câu 11. Gia đình Hồng nuôi được 600 con gà. Mẹ Hồng mới mua thêm số gà gấp 3 lần số gà gia đình Hồng có. Hỏi hiện tại gia đình Hồng có bao nhiêu con gà?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Phần 1. Trắc nghiệm (3,5 điểm – mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

A

D

D

Phần 2. Tự luận (6,5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (1,0 điểm)

a) 1051 x 6 = 6306

b, 5620 : 4 = 1405

Câu 9. Tính giá trị biểu thức (1,0 điểm)

a) 6190 – 1405 : 5 = 6190 - 281

= 5909

b, (1606 + 705) x 3 = 2311 x 3

= 6933

Câu 10. Điền (>,<,= ) (1,0 điểm)

a) 200 ml + 700 ml > 800ml

b) 100cm + 2cm =102 cm

Câu 11. Bài giải (2,5 điểm)

Số gà GĐ Hồng mua thêm là:

600 × 3 = 1800(con)

Hiện tại GĐ Hồng có số gà là

600 + 1800 = 2400 (con)

Đáp số: 2400 con gà.

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện (1,0 điểm).

a) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

= (38 + 62) + (42 + 58) + (46 + 54) + 50

= 100 + 100 + 100 + 50

= 350

Ma trận Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Mạch KT, KN

Số câu, số điểm; TTNL

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính:

Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 10000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2 (mỗi câu 1 điểm)

1 điểm

2

3

Câu số

1,2

3,5

8,9

12

4

3

TTNL

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

Giải bài toán bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2,5

2,5

Câu số

11

TTNL

TDTH,

GQVĐ

Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo thể tích, xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Câu số

6

10

TTNL

TDTH,

GQVĐ,MHH

TDTH,

GQVĐ

Hình học: hình vuông, hình chữ nhật.

Số câu

1

1

2

0

Số điểm

0,5

0,5

1

0

Câu số

4

7

TTNL

TDTH,

GQVĐ MHH

TDTH,

GQVĐ MHH

Tổng

Số câu

4

3

4

1

7

5

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

..................................................................................

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
717 275.368
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • BABY TV
  BABY TV

  kho qua

  Thích Phản hồi 09/04/23

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm