Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Hay chọn lọc (08 đề)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 gồm 08 đề kiểm tra được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kì 2 lớp 3.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 để có thêm tài liệu quan trọng cho việc xây dựng đề cương, ôn tập kiến thức nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt nhất về kiến thức cũng như kĩ năng cho kì thi sắp tới. Tài liệu đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 được cập nhật dưới đây rất hữu ích, các em học sinh có thể tham khảo để ôn luyện, củng cố kiến thức, đồng thời nắm bắt được cấu trúc đề thi hiệu quả, từ đó giúp chinh phục kì thi cuối học kì 2 sắp tới.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A. 9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

2. Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

3. a) Đặt tính rồi tính:

7368 – 5359

………………..

………………..

………………..

1405 x 6

………………..

………………..

………………..

b) Tìm x:

2009 : x = 7

………………..

………………..

………………..

4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

5. Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

1.

a, C. 9090

b, C. 7852; 7582; 7285; 7258

2.

- Bán kính OA, OB

- Đường kính AB

- O là trung điểm của AB

3.

a, 7368 – 5359 = 2009

1405 x 6 = 8430

b, 2009 : x = 7

x = 2009 : 7

x = 287

5.

a) Những tháng nào có 30 ngày là: tháng 4, 6, 9, 11

b) Những tháng nào có 31 ngày: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

MÔN: TOÁN - Thời gian: 40 phút

Bài 1.(1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (M1)

a) Số liền trước số 2000 là:

A. 2001

B. 2099

C. 1999

D. 1899

b) Cho dãy số 4793; 4739; 4379; 4397. Hãy sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Bài 2. Đặt tính rồi tính (M2)

a) 4839 + 3624

...........................

........................... ........................... ...........................

b) 9090 - 1989

........................

........................ ........................ ........................

c) 476 x 4

.........................

......................... ......................... .........................

d) 2240 : 7

...........................

...........................

...........................

a) 5294 + 879

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

b) 9900 - 9099

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

c) 526 x 37

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

d) 5569 : 8

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (M1)

a) Số La Mã IX đọc là:

A. Chín

B. Tám

C. Mười một

D. Mười

b) Ngày 29 tháng 3 năm 2018 là ngày thứ năm. Ngày 03 tháng 4 cùng năm là thứ mấy?

A. thứ ba

B. thứ tư

C. thứ năm

D. thứ sáu

Bài 4. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB sau đây (điền M dưới vạch phù hợp)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 5. (2 điểm)

a) Tìm y:

y x 9 = 2772 : 2

b) Tính giá trị biểu thức:

1753 x (482 : 2 - 237)

Bài 6. Điền vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đồng hồ A chỉ…………………………

………………………………………..

Bài 7. Có 3 xe chở dầu, mỗi xe chở được 2790l dầu. Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 8. Điền đáp án đúng vào chỗ chấm.

Cứ 60 cái bánh đựng đều trong 5 hộp. Cô giáo mua về cho lớp 3A 6 hộp bánh như vậy và chia đều cho học sinh, mỗi học sinh 2 cái. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

  • Trong hình bên, MN là đường kính.
  • Trong hình bên, OQ là bán kính.
  • Trong hình bên, OP là đường kính.
  • Trong hình bên, Q là tâm của hình tròn.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1:

a, C. 1999

b, Thứ tự đúng: 4379; 4397; 4739; 4793.

Bài 2:

a) 4839 + 3624= 8463

b) 9090 - 1989= 70101

c) 476 x 4= 1904

d) 2240: 7= 320

Bài 3:

a, A. Chín

Bài 4,5: Học sinh tự giải

Bài 6:

Đồng hồ A chỉ: 13 giờ 50 phút hay 2 giờ kém 10 phút

Bài 7. Có 3 xe chở dầu, mỗi xe chở được 2790l dầu. Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số dầu ở cả 3 xe là:

2790 x 3 = 8370 (lít)

Mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu là:

8370 : 9 = 930 (lít).

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Câu 1: 1 Điểm.

a. Số liền sau của 6359 là:

A. 6358

B. 6349

C . 6360

D .6369

b, Trong các số: 8572, 7852 -5872 – 8752 số lớn nhất là:

A -8572

B -8752

C -7852

D -5872

Câu 2: 1 điểm.

Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ 5, ngày 30 tháng 3 là thứ mấy?

Câu 3: 0,5 điểm.

Số gồm có 4 trăm, năm vạn, bảy ngàn, linh tám là:

A. 57408

B. 4578

C. 54708

D. 5478

Câu 4: 0,5 điểm

Số lớn nhất của số có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số, tích của chúng là:

A. 99990

B. 89991

C.9999

D. 10000

Câu 5: 1 điểm

Chu vi hình vuông là 20 m cạnh của chúng là:

A. 80m

B. 5m

C . 4m

D. 16m

II. Tự luận

Câu 1: 2 điểm. (Đặt tính và tính):

A. 1729 + 3815

B. 1927 x 4

C. 7280 – 1738

D. 8289: 9

Câu 2: 1 điểm.

Tìm Y: 4536 : Y = 9

Câu 3: 2 điểm.

Một trại gà trong 3 ngày thu được 3150 quả trứng. Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu được bao nhiêu quả trứng?

Câu 4: 1 điểm.

Em đọc tên các hình tam giác, tứ giác trong hình sau.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Câu 1:

- Đáp án: C . 6360

- Số lớn nhất: B -8752

Câu 2: Là chủ nhật

Câu 3:

A. 57408

Câu 4:

Đáp số: 99990

Câu 5:

Đáp số B. 5m

II. Tự luận

Câu 1:

B. 1729 + 3815 = 5544

B. 1927 x 4 = 7708

C. 7280 – 1738 = 5542

D. 8289 : 9 = 921

Câu 2:

Y = 504

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Trường:……………………..…

Họ tên:………………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 3

Thời gian: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có: 9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A. 9016

B. 9106

C. 9116

D. 916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là:

A. 9999

B. 9012

C. 9876

D. 9123

2. Điền kết quả thích hợp vào:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

3. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.

B. 802 dm.

C. 820 dm.

D. 10 dm.

Phần 2: Tự luận

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478

…………….

…………….

…………….

1317 x 5

…………….

…………….

…………….

3204 : 3

…………….

…………….

…………….

2. Tìm x:

7547- x = 729

…………….

…………….

x – 4020 = 111

…………….

…………….

3. Có 40 lít dầu đựng đều trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1.

a, A. 9016

b, C. 9876

Câu 2. 328 + 6 x 6

Số cần điền lần lượt vào ô trống: 334, 2004.

Câu 3:

B. 802 dm.

II. Tự luận

Câu 1:

805 + 6478 = 7283

1317 x 5 = 6585

3204 : 3 = 1068

Câu 2:

7547- x = 729

x = 7547 - 729

x = 6818

x – 4020 = 111

x = 111 + 4020

x = 4131

Câu 3:

1 can dầu có số lít dầu là:

40 : 5 = 8 lít

4 can dầu có số lít dầu là:

4 x 8 = 32 lít

Đáp số 32 lít.

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là:

A. 605

B. 6050

C. 6005

D. 6500

b) Số liền sau của số 7890 là:

A.7889

B. 8890

C. 7900

D. 7891

c) 17m 3cm = …. Cm

A. 137

B. 173

C. 1730

D. 1703

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô

a) 23 nhân 5 nhân 2 có kết quả là 203

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

4. Đặt tính rồi tính:

2476 x 6

………………

………………

………………

5607: 7

………………

………………

………………

5. Tìm x:

x x 5 = 3015

………………

………………

x + 2536 = 4675

………………

………………

6. Một phân xưởng phải may 2430 bộ quần áo. Phân xưởng đã may được số bộ quần áo đó. Hỏi phân xưởng còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

……hình tam giác

……góc vuông.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

Câu 1:

a. C. 6005

b. D. 7891

c. D. 1703

Câu 2:

a, Sai

b, Đúng

c, Sai

Câu 3:

325 + 5 x 5

Đáp án cần điền lần lượt vào ô là: 330, 1650.

Câu 4:

2476 x 6 = 14856

5607 : 7 = 801

Câu 6:

Một phân xưởng phải may 2430 bộ quần áo. Phân xưởng đã may được 1/6 số bộ quần áo đó. Hỏi phân xưởng còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

Phân xưởng đã may được tất cả số bộ quần áo là:

2430 : 6 = 405 bộ

Phân xưởng còn phải may số bộ quần áo còn lại là:

2430 - 405 = 2025 bộ

Đáp án: 2025 bộ quần áo

Câu 7:

  • 6 hình tam giác
  • 4 góc vuông.

6. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 6

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của số 4829 là số:

A. 4827B. 4828C. 4831D. 4830

Câu 2: Tháng nào dưới đây có 31 ngày?

A. Tháng 2B. Tháng 5C. Tháng 9D. Tháng 4

Câu 3: Chữ số 5 trong số 4151 thuộc hàng:

A. Hàng trămB. Hàng nghìnC. Hàng đơn vịD. Hàng chục

Câu 4: Chọn đáp án sai trong các đáp án dưới đây:

Trong một hình tròn:

A. Độ dài các bán kính không bằng nhau.

B. Độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính.

C. Độ dài đường kính gấp đôi bán kính.

D. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính.

Câu 5: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài AB = 6cm. Độ dài đoạn MA bằng:

A. 5cmB. 4cmC. 3cmD. 2cm

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 3881 + 4913b) 8492 – 6229
c) 1039 x 6d) 9741 : 3

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 5251, 624, 516, 6421 theo thứ tự tự bé đến lớn.

b) Thực hiện phép tính:

8922 – 1489 x 41839 + 9156 : 3

Bài 3 (2 điểm): Có 5 xe chở hàng, mỗi xe chở được 1842kg hàng. Số hàng này được chia đều vào 6 thùng. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 195m và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DBDAC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 3881 + 4913 = 8794b) 8492 – 6229 = 2263
c) 1039 x 6 = 6234d) 9741 : 3 = 3247

Bài 2:

a) Sắp xếp: 516, 624, 5251, 6421

b) 8922 – 1489 x 4 = 8922 – 5956 = 2966

1839 + 9156 : 3 = 1839 + 3052 = 4891

Bài 3:

Tổng số hàng nặng số ki-lô-gam là:

1842 x 5 = 9210 (kg)

Mỗi thùng chứa số ki-lô-gam hàng là:

9210 : 6 = 1535 (kg)

Đáp số: 1535kg

Bài 4:

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

195 x 3 = 585 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(195 + 585) x 2 = 1560 (m)

Đáp số: 1560m

7. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 7

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 8910, 8091, 8190, 8019 là

A. 8910

B. 8091

C. 8190

D. 8019

Câu 2: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. Độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính

B. Độ dài đường kính gấp đôi bán kính

C. Độ dài các bán kính không bằng nhau

D. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính

Câu 3: Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Hỏi ngày 01 tháng 3 cùng năm là ngày

A. Thứ sáu

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 4: Một cuộn vải dài 84 m, đã bán \frac{1}{3} cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu m

A. 28 m

B. 60 m

C. 24 m

D. 56 m

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4396, 4397, ..., 4399

A. 4395

B. 4394

C. 4440

D. 4398

Câu 6: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là

A. 100

B. 101

C. 102

D. 103

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điền dấu >, <, =

a) 2543 ... 2549

b) 26513 ... 26517

c) 4271 ... 4271

d) 100 000 .... 99 999

e) 43 000 ... 42 000 + 1000

f) 72100 ... 72 099

Câu 2: Tìm x biết

a. x – 2143 = 4465

b. x x 3 = 6963

Câu 3: Một ô tô chạy quãng đường dài 100 km hết 10 lít xăng. Hỏi với cách chạy như thế, khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng đường bao nhiêu km?

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 7

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456
Đáp ánACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm:

a) 2543 < 2549

b) 26513 < 26517

c) 4271 = 4271

d) 100000 > 99999

e) 43000 = 42000 + 1000

e) 72100 > 72099

Câu 2 (2 điểm):

a. x – 2143 = 4465

x = 4465 + 2143

x = 6608

b. x x 3 = 6963

x = 6963 : 3

x = 2321

Câu 3 (2 điểm):

Với 1 lít xăng, ô tô chạy được quãng đường là

100 : 10 = 10 (km)

Khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng đường là

8 x 10 = 80 (km)

Đáp số: 80 km

8. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 9784, 9487, 9874, 9847

A. 9784

B. 9487

C. 9874

D. 9847

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số: 4031, 4310, 4301, 4013 là

A. 4031

B. 4013

C. 4310

D. 4301

Câu 3: Trong các độ dài: 200 m, 200 dm, 2000 cm, 2 km. Độ dài nào lớn nhất

A. 2km

B. 200m

C. 200km

D. 2000 cm

Câu 4: Tìm x biết: 8462 – x = 762

A. x = 8700

B. x = 6700

C. x = 7600

D. x = 7700

Câu 5: Điền dấu thích hợp 2m 2dm ... 2002 mm

A. >

B. <

C. =

Câu 6: 6387 + 7389 = …

A. 13676

B. 13776

C. 13766

D. 12776

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính nhẩm theo mẫu

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

a. 600 + 3000

b. 300 + 4000

c. 7000 + 70

d. 4000 + 500

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 2541 + 4238

b) 5348 + 936

c) 4827 + 2634

d) 805 + 6475

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 456 m vải, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a. 600 + 3000 = 3600

b. 300 + 4000 = 4300

c. 7000 + 70 = 7070

d. 4000 + 500 = 4500

Câu 2: (2 điểm)

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Câu 3: (3 điểm)

Buổi chiều cửa hàng bán được số m vải là

456 x 2 = 912 (m vải)

Cả ngày cửa hàng bán được số m vải là

456 + 912 = 1368 (m vải)

Đáp số: 1368 m vải

..................................................................................

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 3 được xây dựng với các kiến thức trọng tâm, bám sát vào nội dung kiến thức chuẩn với quy định hiện hành. Các em học sinh có thể lựa chọn tài liệu này để ôn thi và tự học ngay tại nhà, giúp các em nâng cao kiến thức môn học một cách bài bản và chủ động hơn

VnDoc.com còn có Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 bao gồm môn Toán, Tiếng Việt giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi giữa học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Đánh giá bài viết
431 139.455
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm