Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều là đề kiểm tra được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kì 2 lớp 3.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (5đ)

Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào số liền sau của số: 9999?

A. 9899.

B. 9989.

C. 9998.

D. 10 000.

Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào số lớn nhất trong dãy số: 6289, 6199, 6298, 6288?

A. 6289.

B. 6199.

C. 6298.

D. 6288.

Câu 3. (1 điểm) Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay xoài là:

A. 25 000 đồng

B. 47 000 đồng

C. 72 000 đồng

D. 22 000 đồng

Câu 4. (1 điểm) Cho hình vẽ. Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào là gần nhất?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

A. Vườn hoa hồng

B. Vườn hoa lan

C. Vườn hoa cúc

D. Vườn hoa hướng dương

Câu 5. (1 điểm) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ Ba thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là:

A. Thứ Năm

B. Thứ Sáu

C. Thứ Bảy

D. Chủ nhật

Câu 6. (1 điểm) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. OQ là bán kính

B. MN là đường kính

C. OP là đường kính

D. O là tâm hình tròn

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

II. Tự luận (5đ)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347

.................................

.................................

.................................

.................................

b) 9822 – 2918

.................................

.................................

.................................

.................................

c) 1816 x 4

.................................

.................................

.................................

.................................

d) 3192 : 7

.................................

.................................

.................................

.................................

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi lớp 3 CD

Câu 9. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

Bài giải:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Bác Tuấn đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi bác Tuấn làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Câu 1.

D. 10 000.

Câu 2.

C. 6298.

Câu 3.

D. 22 000 đồng

Câu 4.

D. Vườn hoa hướng dương

Câu 5.

C. Thứ Bảy

Câu 6. (1 điểm) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

C. OP là đường kính

Câu 7.

a) 6943 + 1347 = 8290

b) 9822 – 2918 = 6904

c) 1816 x 4 = 1816 x 4 = 7264

d) 3192 : 7 = 456

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

325 + 5 = 330
330 x 5 = 1650
Điền lần lượt: 330; 1650
Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Độ dài đoạn dây đó là :

5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

Câu 10. (1 điểm)

Bài giải:

Bác Tuấn làm được tất cả số sản phẩm là:

8 x 7 = 56 sản phẩm

Đáp án: 56 sản phẩm

>> Xem thêm: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 Cánh Diều

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 Cánh Diều, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 được tải nhiều nhất tại đây:

Đánh giá bài viết
17 4.591
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 3

    Xem thêm