Bài tập Toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10000

Bài tập toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10000 là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10000

I. Bài tập toán lớp 3

1. Viết tiếp cho đầy đủ và tự nêu ví dụ:

a) Trong hai số:

– Số nào có ít chữ số hơn thì ………………………………………………….

Ví dụ: ……………………………………………………………………………..

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì …………………………………………….

Ví dụ: ……………………………………………………………………………..

b)

– Số nào có chữ số bé hơn thì ……………………………………………….

Ví dụ: ……………………………………………………………………………..

– Số nào có chữ số lớn hơn thì ……………………………………………….

Ví dụ: ……………………………………………………………………………..

c) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó …………………………………..

Ví dụ: ……………………………………………………………………………..

2. Cho các số 5627 ; 5672 ; 5638 ; 5683 ; 5674 ; 5647.

a) Viết các số đó theo thứ tự tự bé đến lớn:

………………………………………………………………………………………

b) Viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn :

………………………………………………………………………………………

c) Số bé nhất trong các số đó là: …………………………………..

d) Số lớn nhất trong các số đó là: …………………………………

3. So sánh: <; >; =

  • 1000 …. 5999
  • 7899 …. 8967
  • 8900….. 6900

4. Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?

II. Đáp số Bài tập toán lớp 3

1.

a) Trong hai số:

· Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Ví dụ: 1 < 100.

· Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Ví dụ : 200 > 2.

b) Nếu hai số có cùng số chữ số thi so sánh từng cặp chữ số cùng một hàng, kể từ trái sang phải. Ở cùng hàng đó:

  • Số nào có chữ số bé hơn tì bé hơn. Ví dụ 357 < 377.
  • Số nào có chữ số lớn hơn thì lớn hơn. Ví dụ : 1234 > 1233

c) Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Ví dụ : 2345 = 2345.

2.

a) 5627 < 5638 < 5647 < 5672 < 5674 < 5683 ;

b) 5683 > 5674 > 5672 > 5647 > 5638 > 5627 ;

c) 5627 ;

d) 5683.

...........................................................................................

Các bài tập trên được VnDoc.com sưu tầm từ những nguồn đáng tin cậy, giúp định hướng tốt hơn cho việc học tập của các em. Vì vậy, các em yên tâm làm bài và luyện thật nhiều để kết quả cao hơn.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn So sánh các số trong phạm vi 10000. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 2.283
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm