Bài tập Toán lớp 3: Tháng, năm

Bài tập Toán lớp 3: Tháng, năm là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết, nhấp chọn nút "Tải về".

1. Bài tập Toán lớp 3

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một năm có ….. tháng là: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Những tháng có 31 ngày là: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Có ….tháng mà mỗi tháng có 31 ngày.

Số ngày của mỗi tháng có 32 ngày là:

31 × ….. = ….. (ngày)

b) Những tháng có 30 ngày là: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Có …… tháng mà mỗi tháng có 30 ngày.

Số ngày của các tháng đều có 30 ngày là:

30 × ….. = ….. (ngày)

c) Tháng 2 năm 2009 có ….. ngày.

d) Năm 2009 có số ngày là:

…… + ….. = …… (ngày)

3. Đây là tờ lịch của tháng một năm 2009. Cho biết ngày 1 tháng 1 năm 2009 là thứ 5.

a) Em hãy viết tất cả các số chỉ ngày của tháng 1 năm 2009 dưới đây.

….……………………………………………………………………………….

b) Tháng này có mấy ngày chủ nhật? ……………………………………..

c) Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào? …………………………

d) Ngày cuối tháng là ngày thứ mấy? …………………………………..

e) Ngày 2 tháng 2 là năm 2009 là ngày thứ mấy? …………………..

2. Đáp án Bài tập Toán lớp 3

1. Một năm có 12 tháng là: tháng 1 ; tháng 2 ; tháng 3 ; tháng 4 ; tháng 5 ; tháng 6 ; tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 9 ; tháng 10 ; tháng 11 ; tháng 12.

2. a) Những tháng có 31 ngày là: tháng 1 ; tháng 3 ; tháng 5 ; tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 10 ; tháng 12.

Có 7 tháng mà mỗi tháng có 31 ngày.

Số ngày của các tháng đều có 31 ngày là: 31 × 7 = 217 (ngày)

b) Những tháng có 30 ngày là: tháng 4 ; tháng 6 ; tháng 9 ; tháng 11.

Có 4 tháng mà mỗi tháng có 30 ngày. Số ngày của các tháng đều có 30 ngày là:

30 × 4 = 120 (ngày).

c) Tháng 2 năm 2009 có 28 ngày.

d) Năm 2009 có số ngày là: 217 + 120 + 28 = 365 (ngày).

3.

b) 4 ngày ; c) 25 ngày ; d) thứ bảy ; e) thứ hai.

...........................................................................................

Các bài tập trên được chọn lọc rất kỹ lưỡng, rất thực tế cho đời sống hàng ngày của các em. Để thực hiện được các bài tập Toán, đòi hỏi các em học sinh phải nắm chắc được lý thuyết, thường xuyên thực hành, vận dụng lý thuyết vào học tập.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Tháng, năm. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 6.499
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm