Bài tập Toán lớp 3: Gam

Bài tập Toán lớp 3: Gam là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết Đơn vị đo Gam

+ Gam là một đơn vị dùng để đo khối lượng

+ Gam được viết tắt bởi chữ “g”

+ Có 1kg = 1000g

Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn có các quả cân: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g

Các dạng toán về Gam

- Dạng 1: Đọc khối lượng của các vật khi cân bằng cân hai đĩa hoặc cân đồng hồ.

- Dạng 2: Tính toán với các đơn vị khối lượng

- Dạng 3: Toán đố

- Dạng 4: So sánh

B. Bài tập Đơn vị đo Gam

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chữ cái “g” là viết tắt của đơn vị đo nào dưới đây?

A. gamB. ki-lô-gamC. lítD. ki-lô-mét

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg = …g là:

A. 1B. 10C. 1000D. 100

Câu 3: Kết quả của phép tính 45g + 36g là:

A. 70gB. 81gC. 92gD. 15g

Câu 4: Kết quả của phép tính 90g- 37g là:

A. 53gB. 63gC. 80gD. 77g

Câu 5: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 500g + 5g … 505g là:

A. <B. =C. >

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính:

136g + 27g43g x 2745g – 86g96g : 3
37g + 84g – 16g27g x 375g : 5124g – 24g

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

524g … 516g180g …. 193g407g … 407g
1kg … 900g + 10g800g + 80g …. 808g320g + 680g … 1kg

Bài 3: Một túi đường nặng 215g. Hỏi 4 túi đường như vậy cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 4: Mẹ Hoa ra chợ mua 3 hộp sữa và 1 gói bánh. Biết 1 hộp sữa cân nặng 180g và 1 gói bánh cân nặng 320g. Hỏi mẹ Hoa mua được bao nhiêu gam bánh và sữa?

Bài 5: Khi cân một bát đường, kim đồng hồ chỉ vào số 400g, khi cân chiếc bát, kim đồng hồ chỉ vào 100g. Hỏi khối lượng đường trong bát là bao nhiêu?

C. Lời giải bài tập Đơn vị đo Gam

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACBAB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

136g + 27g = 163g43g x 2 = 86g745g – 86g = 659g
96g : 3 = 32g37g + 84g – 16g = 105g27g x 3 = 81g
75g : 5 = 15g124g – 24g = 100g

Bài 2:

524g > 516g180g < 193g407g = 407g
1kg > 900g + 10g800g + 80g > 808g320g + 680g = 1kg

Bài 3:

4 túi đường nặng số gam là:

215 x 4 = 860 (gam)

Đáp số: 860g

Bài 4:

3 hộp sữa nặng số gam là:

180 x 3 = 540 (gsm)

Mẹ Hoa mua được tổng cộng số gam bánh và sữa là:

540 + 320 = 860 (gam)

Đáp số: 860g

Bài 5:

Khối lượng đường trong bát là:

400 – 100 = 300 (g)

Đáp số: 300g

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Gam. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 6.218
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm