Bài tập Toán lớp 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập Toán lớp 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) là tài liệu ôn tập Chương 1 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ khi cộng các số có ba chữ số (nhớ một lần)

Để cộng các số có ba chữ số (nhớ một lần) ta thực hiện:

+ Đặt tính: đặt các chữ số cùng một hàng sao cho các chữ số thẳng cột với nhau

+ Thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải qua trái, nếu hàng nào có kết quả lớn hơn 10 thì ghi kết quả đơn vị rồi nhớ sang hàng bên cạnh

B. Bài tập vận dụng về cộng các số có ba chữ số (nhớ một lần)

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 627 + 148 là:

A. 776 B. 775 C. 795 D. 735

Câu 2: Tìm X, biết: X – 153 = 229

A. X = 375 B. X = 349 C. X = 382 D. X =364

Câu 3: Kết quả của phép tính 167 + 425 là:

A. 592 B. 564 C. 587 D. 534

Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABC biết AB = 513cm và BC = 128cm là:

A. 613cm B. 682cm C. 641cm D. 632cm

Câu 5: Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 324 gói bánh, ngày thứ hai bán được 319 gói bánh. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu gói bánh

A. 643 gói bánh B. 627 gói bánh C. 663 gói bánh D. 653 gói bánh

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

427 + 459 728 + 136 417 + 247 372 + 509

Bài 2: Tìm X, biết:

X – 328 = 162 X – 234 = 609

Bài 3: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 538 lít dầu, thùng thứ hai chứa 158 lít dầu. Hỏi cả hai thùng chứa được bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABC biết AB = 317cm và BC = 126cm

C. Lời giải bài tập về cộng các số có ba chữ số (nhớ một lần)

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C A C A

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

427 + 459 = 886 728 + 136 = 864 417 + 247 = 664 372 + 509 = 881

Bài 2:

X = 490              X = 843

Bài 3:

Cả hai thùng chứa được số lít dầu là:

538 + 158 = 696 (lít)

Đáp số: 696 lít dầu

Bài 4:

Độ dài của đường gấp khúc ABC là:

317 + 126 = 443 (cm)

Đáp số: 443cm

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 2.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 3 Xem thêm