Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9 là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết Bảng chia 9

+ Dựa vào bảng nhân 9, ta có thể suy ra được bảng chia 9 như sau:

9 : 9 = 118 : 9 = 227 : 9 = 336 : 9 = 445 : 9 = 5
54 : 9 = 663 : 9 = 772 : 9 = 981 : 9 = 990 : 9 = 10

B. Bài tập Bảng chia 9

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 81 : 9 là:

A. 10B. 7C. 9D. 8

Câu 2: Giá trị X thỏa mãn X x 9 + 10 = 82 là:

A. X = 8B. X = 7C. X = 6D. X = 5

Câu 3: Kết quả của phép tính 72 : 9 + 16 là:

A. 24B. 42C. 37D. 40

Câu 4: Chia 45 lít nước vào 9 chai. Mỗi chai đựng số lít nước là:

A. 7 lítB. 6 lítC. 4 lítD. 5 lít

Câu 5: Cô giáo chia đều 96 quyển vở cho 9 bạn. Sau khi chia, cô giáo còn thừa bao nhiêu quyển vở?

A. 3 quyển vởB. 6 quyển vởC. 2 quyển vởD. 0 quyển vở

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

9 x 672 : 963 : 99 x 545 : 572 : 8
27 : 918 : 236 : 99 x 463 : 790 : 9

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X x 9 + 172 = 199

b, 9 x X = 14 + 58

Bài 3: Một đoàn khách gồm 90 người được chia đều vào 9 ô tô. Hỏi mỗi ô tô chứa bao nhiêu người?

Bài 4: Một cửa hàng dự định may 36 bộ quần áo trong một ngày. Buổi sáng cửa hàng đã may được 1/9 số bộ quần áo. Hỏi đến buổi chiều, cửa hàng cần may bao nhiêu bộ quần áo nữa đã hoàn thành dự định?

C. Lời giải bài tập Bảng chia 9

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CAADB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

9 x 6 = 5472 : 9 = 863 : 9 = 79 x 5 = 45
45 : 5 = 972 : 8 = 927 : 9 = 318 : 2 = 9
36 : 9 = 49 x 4 = 3663 : 7 = 990 : 9 = 10

Bài 2:

a, X x 9 + 172 = 199

X x 9 = 199 – 172

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

b, 9 x X = 14 + 58

9 x X = 72

X = 72 : 9

X = 8

Bài 3:

Mỗi ô chứa số hành khách là:

90 : 9 = 10 (hành khách)

Đáp số: 10 hành khách

Bài 4:

Buổi sáng cửa hàng may được số bộ quần áo là:

36 : 9 = 4 (bộ quần áo)

Số bộ quần áo cửa hàng cần may vào buổi chiều là:

36 – 4 = 32 (bộ quần áo)

Đáp số: 32 bộ quần áo

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 9. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 5.425
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm