Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 7

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 7 là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết bảng chia 7

+ Dựa vào bảng nhân 7, ta có thể lập được bảng chia 7 sau:

7 : 7 = 114 : 7 = 221 : 7 = 328 : 7 = 435 : 7 = 5
42 : 7 = 649 : 7 = 756 : 7 = 863 : 7 = 970 : 7 = 10

B. Bài tập bảng chia 7

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả phép tính 28 : 7 là:

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 2: Kết quả của phép tính 63 : 7 + 11 là:

A. 30B. 20C. 40D. 50

Câu 3: Lan có 56 cái kẹo được chia vào 7 hộp nhỏ. Mỗi hộp có số kẹo là:

A. 5 cái kẹoB. 6 cái kẹoC. 7 cái kẹpD. 8 cái kẹo

Câu 4: Kết quả phép tính 91 : 7 là:

A. 13B. 14C. 15D. 16

Câu 5: Số dư của phép chia 82 : 7 là:

A. 5B. 4C. 3D. 2

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

56 : 714 : 735 : 728 : 77 : 7
63 : 742 : 770 : 749 : 721 : 7

Bài 2: Đặt rồi tính:

34 : 714 : 791 : 746 : 7
24 : 742 : 756 : 778 : 7

Bài 3: Tìm X, biết:

a, 56 : X + 5 = 12

b, 98 : X = 7

c, X + 56 : 7 = 34

Bài 4: Cô giáo chia đều 35 quyển vở cho 7 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn học sinh được bao nhiêu quyển vở?

C. Lời giải bài tập bảng chia 7

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ADDBC

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

56 : 7 = 814 : 7 = 235 : 7 = 5
28 : 7 = 47 : 7 = 163 : 7 = 9
42 : 7 = 670 : 7 = 1049 : 7 = 7
21 : 7 = 3

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính chia rồi tính

34 : 7 = 4 (dư 6)14 : 7 = 291 : 7 = 1346 : 7 = 6 (dư 4)
24 : 7 = 3 (dư 3)42 : 7 = 656 : 7 = 878 : 7 = 11 (dư 1)

Bài 3:

a, 56 : X + 5 = 12

56 : X = 12 – 5

56 : X = 7

X = 56 : 7

X = 8

b, 98 : X = 7

X = 98 : 7

X = 14

c, X + 56 : 7 = 34

X + 8 = 34

X = 34 – 8

X = 26

Bài 4:

Mỗi bạn học sinh được số quyển vở là:

35 : 7 = 5 (quyển vở)

Đáp số: 5 quyển vở

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 7. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
24 5.901
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm