Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài.

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài tập Toán lớp 3

1. Đặt tính rồi tính:

518 × 4

1518 × 4

2425 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

2. Tính chu vi mảnh đất hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều là 520dm.

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

3. Một khu đất hình vuông có cạnh là 250m. Hỏi khi đất có chu vi là bao nhiêu?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

4. Xe thứ nhất chở được 1500kg gạo. Xe thứ hai chở 2 chuyến, mỗi chuyến chở 1050kg gạo. Hỏi cả hai chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

5.

Một nhà máy có 3 phân xưởng, mỗi phân xưởng có 2 đội sản xuất, mỗi đội sản suất làm được 1505 sản phẩm. Hỏi nhà máy đó làm được bao nhiêu sản phẩm? (Giải bằng hai cách)

Cách 1.

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Cách 2.

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Đáp số Bài tập Toán lớp 3

1.

518 × 4 = 2072

1518 × 4 = 6072

2425 × 3 = 7275

2. Chu vi hình ta giác đó là:

520 × 3 = 1560 (dm).

Đáp số: 1560 dm.

3. Chu vi hình vuông là:

250 × 4 = 1000 (m) = 1 (km).

Đáp số: 1km.

4. Số gạo thứ hai chở được: 1050 × 2 = 2100 (kg)

Số gạo cả hai xe chở được là:

1050 + 2100 = 3150 (kg).

Đáp số: 3150kg gạo.

5.

Cách 1.

Số đội sản xuất nhà máy đó có:

3 × 2 = 6 (đội).

Số sản phẩm nhà máy đó làm được:

6 × 1505 = 9030 (sản phẩm)

Đáp số: 9030 sản phẩm

Cách 2.

Số sản phẩm 1 phân xưởng làm được:

1505 × 2 = 3010 (sản phẩm).

Số sản phẩm nhà máy đó làm được:

3010 × 3 = 9030 (sản phẩm).

Đáp số: 9030 sản phẩm.

...........................................................................................

Mời các bạn tham khảo thêm: Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức về số học và hình học trong chương trình Toán 3.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 3.828
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm